Sölvesborgs kommun

Bra tips från Digikväll - trygga och sunda relationer online

En ungdom håller i en turkos mobiltelefon

En stor del av ungdomars relationer sker online idag. Få tips för skapa en trygg tillvaro på nätet. Foto: Unsplash

En stor del av barn och ungas liv sker online. De har rätt att vara trygga på nätet. Torsdag 28 oktober genomfördes Digikväll med fokus på detta område. Föreläsare och en lokal panel ger verktyg och tips för föräldrar och andra viktiga vuxna hur man kan vara ett bra stöd för att ungdomen ska ha trygga och sunda relationer online och vilka fallgropar man kan undvika.

Se Digikvällen i efterhand

Det går bra att se Digikvällen i efterhand. Under kvällen föreläste Isabella Kim från ECPAT. Hon är barnrättsjurist och projektledare för Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna med barn och ungdomar i sin närhet. Hon föreläste om hur du kan prata med ditt barn om nätet, vad som inte bara är taskigt utan även olagligt och vad man gör om något händer.

Det fanns även en lokal panel som informerade om sina verksamheter och kontaktvägar och sedan besvarade frågor från chatten. Panelen bestod av fältarbetare kuratorer från högstadiet , första linjen och Polisen. Mötesvärd och konferencier är kommunens folkhälsostrateg.

Kom direkt till inspelningen av Digikväll - trygga och sunda relationer online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på mer information inom ämnet för dig som vuxen

Du som förälder eller annan viktig vuxen person i din ungdoms liv kan skapa goda förutsättningar för att ungdomen ska vara trygg, utvecklas och må bra. Det är ditt ansvar som vuxen att ge kunskap, vägledning och stöd. Ibland kan du själv behöva stöd för att kunna stötta ungdomen på ett bra sätt.

ECPAT Föräldrahjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - är en samlingsplats för föräldrar och viktiga vuxna i barns närhet. Här kan du få stöd och vägledning i frågor som rör sexuella övergrepp och kränkningar, på – och utanför nätet.

Rädda Barnen, nätsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Vägledning för vuxna med tips och tankar i hur du kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet. Men även hur du kan vara en del av barnets nätanvändande och bidra till att nätet blir en trygg plats.

Polisen - Mycket av det som är delbart på nätet är inte bara taskigt utan även olagligt. Polisen har mycket information på sin webbplats kring ämnet och stöd till dig som förälder hur du ska hantera det när du är orolig något ska hända eller redan har hänt.

Första linjen - För barn och unga upp till 18 år samt deras familjer kan vända sig till telefonlinjen för råd och stöd och kortare behandling vid exempelvis stress, oro och nedstämdhet. Föräldrar kan komma även utan sina barn. Du når dem genom att ringa 0457- 73 10 16 (återuppringning)

Barnens rätt i samhället (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Erbjuder stöd och råd till dig som vuxen som har frågor om barn upp till 18 år.

Elevhälsan, grundskola - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på skolan om ditt barn mår dåligt. Här finns både skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog bland annat.

Elevhälsan, gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på skolan om din ungdom mår dåligt. Här finns både kuratorer och skolsköterskor att vända dig till. Länken leder till Furulundsskolan.

Tre konkreta tips i mötet med ungdomen

  • Engagera dig i vad ungdomen gör online. Testa att spela favoritspelet eller fråga hur olika appar fungerar. Att visa intresse för vad som händer på nätet gör det lättare för svårare samtal.
  • Prata och fundera tillsammans kring knep och strategier att använda när obekväma bilder, kommentarer, kontaktförfrågningar eller annat dyker upp i ungdomens flöden.
  • Uppmuntra tonåringen att vända sig till dig med frågor om utsatthet, men att det också är okej om de vill vända sig till någon annan. Tips på ställen för ungdomar att vända sig till hittar du här nedan.

Tips på mer information inom ämnet för dig som ungdom

Det är lika allvarligt att vara taskig på nätet som utanför. Vad får man egentligen göra i appar, sociala medier och på forum? Hur hanterar man när någon pressar en att skicka en nakenbild? Du har rättigheter även online och vissa saker som sker på nätet kan vara brottsliga.

Det är viktigt att du har någon vuxen du känner förtroende för och kan vända dig till om något inte känns bra eller har hänt.

Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och ungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.– Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Här kan du få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan även hjälpa dig att ta ner nakenbilder som spridits online.

Ungdomsmottagningen(UMO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Här hittar du innehåll, stöd, tips och råd kring kring om du blir illa behandlad på nätet, vad som är okej att göra på nätet och om någon har spridit bilder eller filmer på dig mot din vilja. Sölvesborgs ungdomsmottagning, telefonnummer: 0456 - 73 12 15

Polisen om delbara bilder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - att ta, ha och dela nakenbilder kan vara brottsligt. Du ska alltid anmäla till polisen om det händer något på nätet som inte känns bra

Barnens rätt i samhället (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Ring, mejla eller chatta med Bris. Här kan du upp till 18 år prata med en kurator eller med andra unga i forum, läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Öppet dygnet runt.

Näthatshjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Här söker du information, tips och guider om om du eller någon du känner har blivit utsatt för näthat.

Första linjen - För barn och unga upp till 18 år samt deras familjer kan vända sig till telefonlinjen för råd och stöd och kortare behandling vid exempelvis stress, oro och nedstämdhet. Hit kan du vända dig även själv, utan dina föräldrar med dig. Du når dem genom att ringa 0457- 73 10 16 (återuppringning)

Elevhälsan, grundskola - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt. Här finns både skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog bland annat.

Elevhälsan, gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt. Här finns både kuratorer och skolsköterskor att vända dig till. Länken leder till Furulundsskolan.

Fältarna Sölvesborg – Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar. Nås bäst via sin Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om Digikväll – ett vuxet perspektiv för trygga barn

Digikvällar är ett pilotprojekt som Sölvesborgs kommun genomför som ett led i sitt trygghetsskapande och förebyggande arbete. Syftet är att ge deltagarna inspiration, tips och verktyg i områden som berör unga men även kontakt till vem de kan vända sig till framöver vid oro. Kvällen bjuder på inspirerande föreläsare som är specialister inom sina områden och en lokal panel som deltagarna kan chatta med.

Sölvesborgs kommun genomför projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad kommer under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare ansvara för utvärderingen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut