Sölvesborgs kommun

Med anledning av medias rapportering i enskilt personalärende

Med anledning av medias rapportering i ett enskilt personalärende kan vi härmed informera om att en skolledare inom Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp sig efter att anklagelser om köp av sexuella tjänster inkommit till Sölvesborgs kommun.

När uppgifter om att en medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot sexuella tjänster inkom till Sölvesborgs kommun agerade vi genom att upprätta en polisanmälan. Misstankarna har gällt sexuella köp som enligt uppgift ska ha skett i skolans lokaler under kvällstid.

Anklagelserna mot medarbetaren ligger utanför arbetsgivarens ansvar då det misstänkta brottet inte ska ha skett mot kollegor, elever eller på arbetstid utan skett utanför arbetet/arbetstid. Detta har gjort att medarbetaren arbetat vidare på sin arbetsplats i väntan på utredning.

Efter polisens besked att inte ta upp anmälan om brott då kommunen inte är målsägande har vi som arbetsgivare istället gått vidare med en arbetsrättslig process som mynnat ut i att medarbetaren sagt upp sig på egen begäran. Medarbetaren är arbetsbefriad från och med måndag 11 oktober.

Vi har ett ansvar mot barn och elever och ett ansvar som arbetsgivare, här gör anklagelsernas natur att förtroendet för medarbetaren har brustit och vi inte ser någon annan utväg än att avsluta medarbetarens anställning. Nu har medarbetaren själv valt att säga upp sig och kommer därmed vara arbetsbefriad från och med måndag säger Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildning.

Sölvesborgs kommun har en tydlig policy gällande sexuella trakasserier som inte är förenligt med medarbetarens agerande.

Senast uppdaterad:

Skriv ut