Sölvesborgs kommun

Nu är Måltidsservice och Städservice en del av Sölvesborgs kommuns organisation

Ekonomichef Carl-Johan Tykesson, Verksamhetschef  Rebecka Nilsson, Verksamhetschef Jenni Sällberg och kommunchef Lars Ericsson på bild tillsammans.

Från vänster; ekonomichef Carl-Johan Tykesson, verksamhetschef Städservice Rebecka Nilsson, verksamhetschef Måltidsservice Jenni Sällberg och kommunchef Lars Ericsson.

Från och med 1 oktober är Måltidsservice och Städservice en del av Sölvesborgs kommun. Ett första steg i den avveckling av kommunalförbundet SBKF som kommunfullmäktige tog beslut om i början av 2020.

Arbetet med att avveckla kommunalförbundet SBKF och låta verksamheterna övergå till kommunal regi har pågått sedan förra året och en projektgrupp har arbetat aktivt för att förbereda återgången. 1 oktober tas det första stora steget där Måltidsservice och Städservice kommer över till kommunen tillsammans med dess medarbetare.

En förändring som inte innebär någon större skillnad i det dagliga arbetet då merparten av våra nya medarbetare fortsätter på samma arbetsplats som idag, med samma arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Sölvesborgs kommuns nya organisation

Sedan tidigare finns beslut om en ny organisationsstruktur för Sölvesborgs kommun för att inrymma de verksamheter som kommer över från förbundet samt skapa en ny femte förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen.

Städservice och Måltidsservice kommer tillhöra Område Service och ligga under kommunledningsförvaltningen med Carl-Johan Tykesson som ansvarig övergripande chef. Carl-Johan kommer även tillträda i kommunen som ekonomichef från och med 1 oktober.

Måltidsservice kommer bestå av Jenni Sällberg som verksamhetschef samt två enhetschefer och ca 60 medarbetare.

Städservice kommer bestå av Rebecka Nilsson som verksamhetschef samt två enhetschefer och ca 55 medarbetare.

Vi ser fram emot att Måltidsservice och Städservice tillsammans med alla sina medarbetare kommer över till oss i kommunen, säger kommunchef Lars Ericsson. Deras service är mycket viktig både för våra medborgare och för kommunens verksamheter och vi kommer nu få möjligheten att utöka våra samarbeten ytterligare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut