Sölvesborgs kommun

Bra tips från Digikväll - ungdomar, alkohol och droger

Olika piller på en blå bakgrund

Ungdomar, alkohol och droger hör inte ihop. Foto: Unsplash

Ungdomar, alkohol och droger hör inte ihop. Torsdag 30 september genomfördes Digikväll med fokus på detta området. Föreläsare och en lokal panel gav verktyg och tips med i vardagen för hur man som vuxen kan möta en tonåring med liberal inställning till droger och alkohol.

Se Digikvällen i efterhand

Det går bra att se Digikvällen i efterhand.

Under kvällen föreläste Erik Leijonmarck från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS. Han har lång erfarenhet av att arbeta mot narkotika. Han är bland annat författare till Droghandboken – en guide för föräldrar och andra nyfikna.

Det fanns även en lokal panel som informerade om sina verksamheter och kontaktvägar och sedan chattade med deltagare. Panelen bestod av fältarbetare, ungdomsbehandlare, kuratorer från högstadiet och gymnasiet, säkerhetssamordnare och Polisen. Mötesvärd och konferencier är kommunens folkhälsostrateg.

Kom direkt till inspelningen av Digikväll - ungdomar, alkohol och droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på mer information inom ämnet för dig som vuxen

Som vuxen är du ett mycket viktigt stöd för din ungdom och du har stora möjligheter att påverka tonåringens attityd till alkohol och droger visar forskning inom området. Att ha kunskap om ämnet, tydliga regler och dialog med ungdomen kan göra stor skillnad. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder och anhörig var du kan få stöd och rådgivning.

Drugsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Här hittar du information om alkohol och andra droger. Om du inte hittar informationen du söker kan du även ställa anonyma frågor till deras experter.

Polisen, Föräldraskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Vad du som förälder behöver ha koll på när det gäller droger, allt från upptäcka missbruk, ha koll på drogslang till hur olika preparat används och hur det märks.

Barnens rätt i samhället (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Du som är vuxen eller idrottsledare och har frågor eller känner oro kring ett barn i din närhet eller förening kan vända dig till kuratorer under olika telefontider.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) – Föreläsaren Erik Leijonmarck kommer från denna ideella organisation som vill öka medvetenhet om förebyggande insatser, tidig upptäckt och ingripande samt en bra vård och behandling. Här hittar du allt från nyheter till Narkopodden.

Individ- och familjeomsorgen (IFO, socialtjänsten) – Öppenvården är för dig som både lever i alkohol-, drog- eller spelberoende eller som är anhörig till någon som gör det. Det finns olika typer av behandlingar. Inom IFO arbetar två ungdomsbehandlare som går att nå under kontorstid genom följande kontaktuppgifter:

Social beredskap efter kontorstid - Vid akuta situationer ring 112 och begär att få prata med sociala beredskapen i Sölvesborg.

Tre konkreta tips i mötet med ungdomen

  • Våga prata om alkohol och droger. Att visa intresse och delge dina tankar, känslor och oro är viktigt.
  • Var tydlig och sätt gränser hemma eller på träningen, inkludera äldre syskon, vänner och laget i samtalet. Låt alla veta vad som gäller hos er.
  • Kom ihåg att du som förälder eller annan betydelsefull vuxen person i ungdomens närhet är viktig. Din inställning och värderingar i frågorna påverkar ungdomens val, även när du inte är där.

Tips på mer information inom ämnet för dig som ungdom

Tonåringar är helt olika varandra, men det finns skäl som ofta återkommer till varför man vill dricka alkohol och använda droger. Det kan bero på att du tror det förväntas av dig, för att du vill vara mer vuxen än barn, för att känna dig som en i gänget, för du är nyfiken hur det smakar, funkar och hur det känns vara berusad eller påverkas eller för att du inte mår bra.

Oavsett anledning ska du känna dig trygg i att säga nej till alkohol och droger. Här nedan finns tips på information och organisationer kring ämnet.

Ungdomsmottagningen(UMO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Här hittar du stöd om du har frågor om alkohol, tobak och narkotika. Du kan även ta del av andra ungdomars tips till hur man säger nej trots det känns svårt när ens kompis dricker eller tar droger. Sölvesborgs ungdomsmottagning, telefonnummer: 0456 - 73 12 15

Trygga Barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Stöttar barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Medarbetarna har själva erfarenhet av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga barn erbjuder stödchatt via Snapchat och Instagram.

Barnens rätt i samhället (BRIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Ring, mejla eller chatta med Bris. Här kan du upp till 18 år prata med en kurator eller med andra unga i forum, läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Öppet dygnet runt.

Fältarna Sölvesborg – Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar. Nås bäst via sin Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elevhälsan – Du kan alltid vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt. Här finns både skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog bland annat.

Om Digikväll – ett vuxet perspektiv för trygga barn

Digikvällar är ett pilotprojekt som Sölvesborgs kommun genomför som ett led i sitt trygghetsskapande och förebyggande arbete. Syftet är att ge deltagarna inspiration, tips och verktyg i områden som berör unga men även kontakt till vem de kan vända sig till framöver vid oro. Kvällen bjuder på inspirerande föreläsare som är specialister inom sina områden och en lokal panel som deltagarna kan chatta med.

Sölvesborgs kommun genomför projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad kommer under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare ansvara för utvärderingen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut