Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs detaljhandel 2020 – starkast utveckling i Blekinge

Människor går in i handelscentrum med sina varukorgar.

Mjällby handelscentrum. Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs detaljhandel hade starkast utveckling i Blekinge år 2020 visar en rapport från SCB. Något som man aldrig vågat kunnat drömma om, mitt i en tid av oro för Coronavirusets påverkan på människors shoppingvanor och ovisshet om vilken effekt det skulle få på handeln.

En tillväxt om 2%

SCB levererar fina siffror som vittnar ett fantastiskt resultat för Sölvesborgs detaljhandel under 2020. Rapporten visar att Sölvesborg har starkast utveckling i Blekinge län, med en tillväxt om 2%.

Detaljhandeln omsatte 9,7 miljarder kronor under år 2020 i Blekinge och jämfört med år 2019 ökade omsättningen i länet med 1,2 procent.

Starkast utveckling i detaljhandeln i Blekinge län år 2020 hade Sölvesborg med en tillväxt om 2 procent, vilket motsvarar en ökning med 19 miljoner kronor. Ca 160 st. personer jobbar inom handeln i Sölvesborg och är en stor arbetsgivare i kommunen.

En tid då inget var som vanligt

Ann-Louise är klädd i svart klänning och har långt kastanjebrunt hår.

Ann-Louise Bolin, Näringslivsutvecklare med fokus på handel & service.

Ann-Louise Bolin som är näringslivsutvecklare med fokus på handel och service i Sölvesborgs kommun, är oerhört glad för resultatet av handeln i Sölvesborg under 2020, årets som präglades av en pandemi då inget var som vanligt!

- Jag är så oerhört stolt över våra företagare, jag har sett på nära håll hur de rustat sina verksamheter för att kunna serva alla kunder och säkrat upp sina verksamheter. Allt arbete man gjorde under denna period bar verkligen frukt. Ett stort tack till alla verksamheter, företag, besökare och invånare som stöttat de lokala företagen. Nu blickar vi framåt och jobbar ännu mer för en attraktiv stadskärna och handel i kommunen.”

Källa till utredningen är: SCB - Skatteverket samt Svensk Handel.

Kämparslättens företagsområde med Burger King och Dollarstore i förgrunden.

Foto: Fotograf Serny

Höstblommor står utplacerade utanför blomsterbutiken på Södergatan

Södergatan, Sölvesborgs stadskärna.

Senast uppdaterad:

Skriv ut