Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun satsar på digikvällar - ett vuxet perspektiv för trygga barn

Fem glada ungdomar som sitter på klippor vid vatten

Digikvällar ska inspirera och ge kunskap och verktyg för mötet med unga. Foto: Unsplash

Nu lanseras Sölvesborgs kommuns pilotprojekt med digitala kvällar som har fokus på att ge vuxna kunskap och stöd i områden som berör ungdomar. Kvällarna består av föreläsningar från olika organisationer och det finns en lokal panel som berättar om sig själva och chattar med deltagarna.

Vuxet perspektiv för trygga barn

Genom att delta på Digikvällarna ges invånare i Sölvesborgs kommun möjligheten att bli mer insatta i områden som berör unga och får med sig metoder, tips och verktyg som går att använda i vardagen för tryggare barn.

Kvällarna innehåller både föreläsningar av specialister inom sina områden och en lokal panel som deltagarna kan chatta med. I den lokala panelen finns personal från olika förvaltningar, såsom skola och individ- och familjeomsorgen, IFO, men även personal från Polisen och Region Blekinge deltar.

Vi hoppas att de vuxna som deltar upplever en ökad kunskap i de olika ämnena och att de får med sig redskap i hur man som vuxen kan skydda och förhindra ungdomen från riskbeteenden kopplat till de olika områden. Vi genomför satsningen utifrån synsättet ramar och kramar. Barn och unga behöver både ramar och kärlek för att må bra. Föräldraskapet har sina utmaningar, det är inte alltid enkelt. Men vi hoppas med nya användbara verktyg i frågorna att det kan leda till dialog mellan vuxna och unga, men även mellan olika vuxna, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

Kvällarna är till för alla vuxna

De digitala kvällarna riktar sig mot likväl vårdnadshavare som andra vuxna som har unga i sin närhet, som föreningslivet och skolpersonal.

Unga behöver starka relationer med vuxna i alla arenor de vistas i; hemmet, skolan och på fritiden. Det är en av anledningarna till att kvällarna är till för alla vuxna som möter unga. På så sätt kan vi arbeta mer förebyggande för att minimera riskerna och öka hälsan i dessa områden, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

Fyra noga utvalda ämnen

De fyra olika ämnen som valts ut baseras på underlag från Lupp-enkäten som alla ungdomar mellan 13- 19 år i kommunen genomförde hösten 2020, men även underlag från den kommunala lägesbilden i samverkan med Polis och kommunens länsgemensamma arbete i Blekingesamverkan mot droger.

Ämnena är noga utvalda i den riktning vi har våra prioriteringar för att långsiktigt stärka det förebyggande arbetet framöver. Insatsen grundar sig på den faktiska lägesbilden i Sölvesborg, där fakta hämtats både från vår organisation och samverkande aktörer, som exempelvis Polisen, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT-samordnare i Sölvesborgs kommun.

De digitala kvällarna sker på torsdagar, mellan 18.30–20.15, en gång i månaden från september till december under 2021 och är gratis att delta i. Första kvällens tema är att ungdomar, alkohol och droger inte hör ihop.

  • 30 september – ungdomar, alkohol och droger
  • 28 oktober – trygga och sunda relationer online
  • 25 november – Unga, attityder och machokultur
  • 16 december - Psykisk hälsa, fysisk aktivitet och välmående

Läs mer på www.solvesborg.se/digikvall Länk till annan webbplats.

Tillgängligt format ska locka fler

Pandemin har för många möjliggjort nya sätt att nå varandra som man inte hade tidigare.

Vi behöver tänka nytt inom det förebyggande arbetet på grund av pandemin, och en av de få positiva saker den har medfört är vanan att mötas på digitala plattformar. Digikvällarna kommer att spelas in och går att se i efterhand. På så sätt främjar vi en mer jämlik folkhälsa. Fler kan ta del av informationen på sina villkor, oberoende av var man bor, eller om man exempelvis arbetar kvällstid eller inte kan lösa barnvakt, säger Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDT samordnare.

Om projektet

Sölvesborgs kommun genomför projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad kommer under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare ansvara för utvärderingen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut