Sölvesborgs kommun

Lämna in hjälpmedel du inte behöver längre

En kvinna sitter i en rullstol med en assistent bakom

När du lämnar in hjälpmedel du inte behöver hjälper det någon annan. Foto: Sölvesborgs kommun

 Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Men vissa behöver bara hjälpmedel tillfälligt. Vi vill gärna få tillbaka hjälpmedel som inte används, då kan de komma till nytta igen hos någon annan.

Hjälpmedel lämnas ut till invånare utifrån individuella behov. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster som gör bedömningen i samråd med dig som har behov.

När du har fått ditt hjälpmedel använder du det så länge som du behöver och det fungerar som det ska. Men du som har lånat ett hjälpmedel ska lämna tillbaka det till oss när det inte längre behövs. På så sätt kan det komma till användning igen hos någon annan.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hör av dig till kommunens rehabenhet om du har hjälpmedel som du vill lämna tillbaka. De nås alla vardagar mellan 08.15-09.30 på telefonnummer 0456- 81 64 90

Senast uppdaterad:

Skriv ut