Sölvesborgs kommun

Ansök om medel ur Swanlundska fonden

Pengar ligger på ett bord.

Foto: Scandinav bildbyrå

Behöriga att söka är ensamstående kvinnor födda 1951 eller tidigare som är folkbokförda i Sölvesborgs förutvarande stad.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 oktober 2021 och innehålla uppgifter om namn, personnummer, civilstånd, adress, ekonomi och om man tidigare erhållit medel från fonden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut