Sölvesborgs kommun

Kampanj under september för att uppmärksamma våld i nära relation

Skyltar formade som droppar vid vattendrag med budskap om våld i nära relationer

Skyltar formade som droppar är uppsatta runtom i kommunen för skapa medvetenhet kring våld i nära relation. Foto: Sölvesborgs kommun

 Droppen fyller fem år och behovet av en samtalsgrupp för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld är fortsatt stort. För att uppmärksamma hur stort problem våldet är i samhället och vilka möjligheter det finns till stöd och hjälp kommer det finnas skyltar uppsatta med information på sex olika ställen i kommunen under september.

Våld i relation är ett stort samhällsproblem och det är viktigt att den som är eller har befunnit sig i en våldsam relation får den stöd och hjälp man behöver för att kunna ta sig vidare i livet.

Under september kommer det därför finnas skyltar formade som droppar på sex olika ställen i kommunen. På skyltarna finns det både fakta om våldets påverkan och kvinnors upplevelse av stödet från Droppen.

Skyltarna finns på följande ställen:

  • Valjehälsan
  • Brofästet
  • Sandviken
  • Hällevik
  • Tredenborg
  • Slottsparken

Vi hoppas att man blir nyfiken på skyltarna när man är ute och rör sig i området och får en ökad kunskap om både hur utbrett våldet är men även vilket stöd det finns i samhället för den som behöver det. Man är inte ensam, det finns hjälp att få, säger säger Ida Berglund, socialsekreterare inom våld i nära relation på Sölvesborgs kommun

Senast uppdaterad:

Skriv ut