Sölvesborgs kommun

Gemenskap bland våldsutsatta kvinnor genom samtalsgruppen Droppen

Samtalsledarna står och öppnar dörren in till lokalen Droppen sker

Droppen är ett samtalsstöd som har funnits i fem år och drivs av Sölvesborgs kommun ihop med kvinnojouren Embla. Foto: Sölvesborgs kommun

 Droppen är en gruppverksamhet för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i sin relation med en nuvarande eller tidigare partner. Droppen är ett samarbete mellan kvinnojouren Embla och Sölvesborgs kommun och har funnits i fem år. Många av deltagarna känner sig stärkta i gemenskapen med varandra genom stödet hos Droppen.

Droppen, som är en form av samtalsstöd i gruppverksamhet för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld fyller fem år. Det vill vi uppmärksamma genom att belysa hur stort problem våld i nära relation är i samhället och att det finns hjälp och stöd för den som varit i en våldsam relation.

Hur fungerar Droppen?

Droppen är gratis och frivilligt att delta i, men ett personligt möte sker innan gruppen startar. Droppen drivs av kvinnojouren Embla ihop med Sölvesborgs kommun. På mötet får deltagarna dela med sig av erfarenheter och känslor kring sina förhållanden. Ibland kan det bli föreläsningar av bland annat av kommunens budget- och skuldrådgivare, tidigare deltagare och Brottsofferjouren. Det finns två grupper varje år, en på våren och en på hösten, med cirka sju deltagare i varje grupp.

Droppen står för många saker. Droppen som fick bägaren att rinna över, men även en droppe för att skapa ringar på vattnet när droppen faller ner, säger Elisabeth Åström, verksamhetsutvecklare för kvinnojouren Embla

Och fortsätter med att läsa en dikt från Tage Danielsson:

En droppe droppad i livets älv har liten kraft att flyta själv, det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de varandra oppe!

Film för uppmärksamma stöd för dig som är utsatt

Sölvesborgs kommun har tillsammans med kvinnojouren Embla tagit fram en film för att uppmärksamma det stöd som finns för dig som är eller har varit utsatt. Många som har gått på Droppen känner en styrka i att inte vara ensamma med sin upplevelse.

Senast uppdaterad:

Skriv ut