Sölvesborgs kommun

Furulundsskolan har startat det nya läsåret som Teknikcollege

En av Furlundsskolans byggnader utifrån och skylt med skolans namn.

Att vara en del av Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på Furulundsskolans utbildningar. Foto: Sölvesborgs kommun.

Furulundsskolans ansökan om att bli ett certifierat Teknikcollege har godkänts. Teknik-, el- och energi- samt industriprogrammet är från starten av läsåret 2021-2022 en del av Teknikcollege utbildning. Studenterna får den kunskap som matchar de behov företagen har för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll. Det bidrar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning.

Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Att vara en del av Teknikcollege innebär en ökad kvalitetsstämpel på Furulundsskolans utbildningar och samarbetet med företagen ger samtidigt studenterna större möjligheter att få jobb direkt efter studenten. Det ger även företagen och Bromöllas och Sölvesborgs kommuner möjlighet att växa och bli konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.

En styrgrupp med representanter från skolan, de båda kommunerna och lokala industriföretag kartlägger utbildningarnas behov och innehåll.

Teknikcollege, logotyp.
Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut