Sölvesborgs kommun

Be om legitimation om du inte känner igen hemtjänstpersonalen

 Tyvärr händer det ibland att personer felaktigt uppger sig för att komma från kommunens hemtjänst. Vi har nyligen haft en incident inom hemtjänsten i centrala Sölvesborg. När våra medarbetare gör hembesök kan vi alltid legitimera oss.

Vi uppmanar dig som har hemtjänst att vara extra observant vid besök. Om det kommer medarbetare från kommunens hemtjänst som du inte känner igen, be alltid om legitimation. Om du är osäker kontakta polisen. Du kan också kontakta enhetschefen för ditt område eller kommunens växel.

Enhetschef för centrala Sölvesborg: Linda Bengtsson, 0456-81 69 41

Enhetschef för landsbygd: Ulrika Thuné, 0456-81 69 80

Anmäl alltid

Anmäl direkt via 114 14 om du eller någon närstående har blivit utsatt för ett brott.

Lämna så utförligt signalement som möjligt och beskriv händelsen så detaljrikt som det går.

Senast uppdaterad:

Skriv ut