Sölvesborgs kommun

Svar på vanliga frågor just nu – fälla träd, röja sly och upptäckter av parkslide

Gröna blad och blomning på invasiva arten parkslide.

Parkslide. Foto: Pixabay

Just nu är det många som hör av sig till oss och har frågor om att till exempel fälla träd som skuggar hustomten. Det är också många som gjort upptäckter av invasiva arter som tex parkslide och vill rapportera sina fynd. Men hur ska man gå tillväga? Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna just nu.

Fälla och beskära träd, röja sly på kommunens mark

Har du frågor eller önskningar om att fälla och beskära träd, eller att röja sly på kommunens mark? Då hänvisar vi dig till att göra en anmälan till oss genom vår e-tjänst, se länk nedan. Du får då ett ärendenummer och kommer med i turordning på vår åtgärdslista. Vi tittar på inkomna ärenden i oktober. Ärenden kan anmälas fram till sista september, för åtgärd under vintern 2021-2022.

Anmälan

För önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark som inte är brådskande.
Länk >> Mer information och anmälan

Felanmälan

Vid brådskande ärenden, som t ex farliga träd, rekommenderar vi dig att istället göra en felanmälan till oss, och bifoga foto till din felanmälan. Det underlättar en snabb bedömning och åtgärd.
Länk >> Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuta fel

Om det gäller ett akut fel, ring växeln på telefonnummer 0456-81 60 00 för att bli kopplad till rätt person, eller 0456-81 68 80 om det gäller gatubelysning eller vatten och avlopp. Efter kontorstid ringer du journumret 0456-81 60 10 om det gäller ett akut fel.

Parkslide och andra invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Har du uppäckt en invasiv art såsom parkslide hänvisar Sölvesborgs kommun till Länsstyrelsens instruktioner och sidan Artfakta.se där det sker en nationell kartläggning av invasiva arter. På artfaktas sida kan du rapportera in dina fynd med hjälp av en mobiltelefon, kom ihåg att du behöver ta foto av växten och skaffa ett inlogg. Observera att Sölvesborgs kommun har ingen egen kartläggning eller registrering av invasiva arter utan all rapportering ska gå till Artfakta.se, du registrerar dina fynd på länken som du hittar längre ner på denna sidan.

Just när det gäller Parkslide kommer det ny lagstiftning under år 2022 och Sölvesborgs kommun avvaktar den senaste forskningen. Försök har visat att aktiv bekämpning av Parkslide kan öka spridningen av bestånden. Av den anledningen har Sölvesborgs Parkenhet fattat beslut om att endast kartlägga förekomst av Parkslide under år 2021. Kommunen tar hjälp av SLU och deras samarbete med Naturvårdsverket i arbetet med kartläggning. Bekämpning kommer att ske tidigast nästa år i samband med att forskning utvärderats och direktiv i ny lagstiftning är fastställda.

Rapportera dina fynd

Länk >> Mer information om invasiva arter på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk >> Rapportera ditt fynd av parkslide på Artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du hjälper till med rapportering!

Förbränning, hantera avfall från invasiva främmande växtarter

Den generella rekommendationen för att hantera avfallet från invasiva främmande växtarter är att förbränna det, åtminstone vid avfall som inte innehåller jordmassor. Avfallet ska förpackas säkert, t.ex. i dubbla sopsäckar och förslutas väl. På avfallsanläggningen ska avfallet sorteras som brännbart, inte som trädgårdsavfall/kompost. Det måste hanteras säkert så att risken för spridning minimeras. Kontakta avfallsanläggningen eller kommunens återvinningscentral för att ta reda på vilka regler som gäller för hantering av växtavfall från hushållet innan du kör dit.

Senast uppdaterad:

Skriv ut