Sölvesborgs kommun

Högt betyg från brukare till socialtjänsten

Suddig människa i förgrunden, leende kvinna i fokus

Många nöjda brukare visar nationell undersökning. Foto: Unsplash

För att få kunskap om hur våra brukare inom individ- och familjeomsorgen, IFO, upplever kontakten med våra verksamheter deltog Sölvesborgs kommun i en nationell brukarundersökning under hösten 2020. Resultatet blev toppbetyg inom alla sju områden.

Brukare deltog i nationell undersökning

Under hösten 2020 deltog verksamheter från Individ- och familjeomsorgen (IFO) i den nationella brukarundersökningen. Alla brukare som har ett möte med en socialsekreterare eller handläggare har erbjudits fylla i enkäten. Att delta är frivilligt. Det var cirka 60 % som svarade på enkäten, det motsvarar cirka 115 personer.

Undersökningen genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med undersökningen var att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

Nöjda brukare inom alla områden

De personer som fyllt i enkäten har fått svara på frågor om:

  • Hur lätt det var att få kontakt med verksamheten
  • Hur lätt det var att förstå informationen från personalen
  • Om personalen visade förståelse för brukarens situation
  • Om personalen frågade efter brukarens synpunkter och gav inflytande
  • Om brukaren kan påverka vilken typ av hjälp man ska få
  • Om brukarens situation förbättrats efter kontakt med IFO
  • Hur nöjd man är på det stora hela med hjälpen av IFO

Sölvesborgs kommun får toppbetyg av brukarna, där de flesta (över 90 %) svarar att de är nöjda med stödet av verksamheterna. Även när man jämför Sölvesborgs kommuns resultat med övriga kommuner som deltog i undersökningen har Sölvesborg ett bättre resultat inom samtliga sju områden.

Det är väldigt roligt att se att våra brukare är nöjda med hjälpen vi ger. Att befinna sig i en livssituation som innebär att man behöver hjälp av socialtjänsten är ofta svårt för den enskilda. Därför är det oerhört viktigt att man får ett professionellt och gott bemötande från våra engagerade medarbetare, säger Björn Petersson, chef för individ- och familjeomsorgen i Sölvesborgs kommun.

Och säger avslutande

Trots goda resultat arbetar vi vidare med kvaliteten i uppdraget på bred front, vi kan alltid göra förbättringar. En sak är exempelvis svarsfrekvensen, den borde ligga på 80-90 % tycker jag.

Senast uppdaterad:

Skriv ut