Sölvesborgs kommun

Fler villatomter i Ljungaviken – men inte förrän tidigast 2023

Området från ovan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Drönarbild från de arkeologiska utgrävningarna av Ljungaviken etapp 2B, maj 2020. Foto: Sölvesborgs kommmun.

Idag är nästa del av stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg, etapp 2B, den del där det gjorts arkeologiska undersökningar under förra året, planerad för både villor och flerbostadshus med lägenheter, ungefär hälften av varje. I våras tog kommunstyrelsen upp ett ärende om ett nytt planuppdrag för etapp 2B, med syfte att skapa fler villatomter på ytan genom att omvandla tomterna för flerbostadshus till villatomter.

Eftersom arbetet med att ta fram en ny detaljplan är relativt omfattande och dessutom enligt lag måste pågå under en viss tid, innebär det att de som står i kö för en villatomt i Ljungaviken inte kan få ett tomterbjudande förrän tidigast år 2023 – men man räknar med att ungefär 10 familjer till kommer att kunna erbjudas en villatomt, jämfört med den nu gällande planen.

Närmare bestämt innehåller den nu gällande planen cirka 20 villatomter medan en ny beräknas kunna innehålla cirka 30 villatomter.

Stor efterfrågan på villatomter i Ljungaviken

Bakgrunden till beslutet om det nya planuppdraget, är att efterfrågan på villatomter i stadsdelen Ljungaviken är stor – trots att vi från kommunens sida varit tydliga med att det står många i kö redan, så skriver nya familjer upp sig nästan varje vecka.

Just nu står cirka 60 hushåll i kö för en villatomt i Ljungaviken. Alla har meddelas personligen via brev att de behåller sin plats i kön så att de har chans på en tomt i etapp 2B under 2023, förutsatt att de inte ger kommunen besked om att de vill hoppa av.

I bakgrunden till beslutet om att förändra planerna för Ljungaviken finns också resonemanget att det byggs flerbostadshus med lägenheter på andra håll i kommunen, vilket bedöms kunna möta efterfrågan på den här typen av boende centralt. Som exempel kan nämnas pågående arbete med Cirkustomten, som ligger intill rondellen mellan Järnvägsgatan och Idrottsvägen, och Malbork plats, som ligger mittemot Sölvesborgs järnvägsstation och resecentrum.

Det område i Ljungaviken som aktuellt för etablering av ett livsstilsboende för äldre, Victoria vårdfastigheter, tillhör etapp 3 och ingår alltså inte i beslutet om nytt planuppdrag för etapp 2B.

Möjligheten till ännu fler etapper i Ljungaviken i framtiden, efter etapp 3, diskuteras också, men ingår inte heller i beslutet om nytt planuppdrag för etapp 2B.

Senast uppdaterad:

Skriv ut