Sölvesborgs kommun

Arkeologisk utgrävning i Järnvägsparken

Lekplatsen i järnvägsparken, över bilden syns ett avspärrningsband i gult och blått som visar texten "Fornlämning".

En arkeologisk undersökning i järnvägsparken kommer att påbörjas under vecka 33.

Nu står det klart att en arkeologisk utgrävning kommer att påbörjas i Järnvägsparken i mitten på augusti månad. Syftet med grävningen är att undersöka den sedan tidigare hittade brunnen i grönområdet. Genom denna undersökning hoppas man kunna slå fast om källan har något samröre med S:t Enevoldskulten.

Marcus är klädd i mörkblå kappa och står ute på en kullerstensgat i Sölvesborg en solig vacker höstdag.

Kulturarvssamordnare för Sölvesborgs kommun, Marcus Bernhardsson.

Kulturarvssamordnare på Sölvesborgs kommun Marcus Bernhardsson, som handhar ärendet, uppger att det har varit en lång resa med många tillstånd för att få tillstånd denna vetenskapliga utgrävning i Järnvägsparken. Det sista tillståndet är nu klart, Länsstyrelsen i Blekinge ger sitt bifall till att denna arkeologiska undersökning utförs i sommar.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling har genomförts rörande vem som skall få detta uppdrag av Sölvesborgs kommun. Och de som kommer att genomföra denna utgrävning i slutet av sommaren, blir ”Arkeologerna” vid Statens historiska museer i Lund.

Bakgrund till utgrävningen

Seden med att vallfärda till Sölvesborg under medeltiden, för att besöka S:t Enevalds kapell och heliga källa, var en utbredd sedvänja för några hundra år sedan. Riktigt var denna källa låg har dock debatterats under en lång tid och motioner till kommunfullmäktige har aktualiserat frågan vid några tillfällen. År 2017 producerades den senaste motionen i frågan. Motionärerna var Anders Jönsson (SoL) och Lars Lamberg (L). Kommunfullmäktige biföll denna motion i november 2018 och i augusti utförs alltså denna utgrävning i centrala Sölvesborg.

Utgrävning påbörjas v.33

Utgrävningen kommer att genomföras under vecka 33 och allmänheten kommer att erbjudas tillträde genom visning av utgrävningen. Som tanken just nu ser ut, så kommer man att kunna boka biljett till sådan visning genom vår webbplats, solvesborg.se.
OBS! Bokning av biljetter sker tidigast from vecka 32

Utgrävningen kommer inte att påverka tillgängligheten till lekplatsen, den kommer att kunna hållas öppen precis som vanligt.

Kontakt

Kulturarvssamordnare, Marcus Bernhardsson
Telefon: 0456-81 68 63
E-post: Marcus.Bernhardsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut