Sölvesborgs kommun

Förhandlingen med larmoperatören Tunstall är nu klar

Bild

Sölvesborgs kommun betalar ut ersättning till samtliga brukare som hade trygghetslarm när det inte fungerade som de skulle i höstas.

Det var i höstas som problem med trygghetslarmen för kommuninvånare i ordinärt boende uppstod. Det handlade om för långa svarstider och larm som inte gick fram. Sölvesborgs kommun reklamerade då tjänsterna kopplat till trygghetslarmen och begärde ersättning av larmoperatören Tunstall Nordic AB. Förhandlingen är nu klar och det innebär att samtliga kommuninvånare med utgifter för trygghetslarmet, under den aktuella månaden, kommer att få ersättning.

Under en månad i höstas hade Sölvesborgs kommun återkommande problem då trygghetslarmen för ordinärt boende inte gick fram som de skulle och svarstiderna var för långa. Bristerna i leveransen reklamerades återkommande till larmoperatören Tunstall Nordic AB.

Sölvesborgs kommun begärde då ersättning från Tunstall med hänvisning till det ramavtal som finns med operatören. Förhandlingarna som pågått sedan dess är nu avslutade och vi kan meddela att den ersättning kommunen får täcker brukarnas månadsavgift under den aktuella månaden i höstas.

Vi har nu förhandlat klart och kommit till ett avslut med leverantören. Alla kommuninvånare som hade trygghetslarm under månaden som det var problem kommer att få tillbaka sin månadsavgift säger Annelie Kjellström, omsorgschef.

Sölvesborgs kommun begärde 758 446 kr i ersättning för avtalsbrottet av larmoperatören Tunstall Nordic AB men efter förhandling landar ersättningen på 515 000 kr.

- Efter att förhandlat sedan i slutet av december 2020 känner vi att det är viktigt att komma till ett avslut. Vi når inte hela vägen fram säger Annelie Kjellström, men vi känner att ett avslut är viktigt för inte dra ut på processen längre än nödvändigt.

Kommunjurist, Marika Nilsson, säger:

- Rent juridiskt är parterna överens om att kommunen har rätt till ersättning för de larmproblem som bolaget orsakade under hösten men vi har haft olika bedömningar kring ersättningens storlek. Efter flera möten och kontakter mellan parterna har kommunen kommit fram till att vi måste väga in tidsåtgång och kostnader för att driva en eventuell rättslig skadeståndsprocess mot bolaget och då kommit fram till att det är bättre att få till stånd en förlikning här och nu.

Efter att samtliga brukare blivit återbetalade kommer resterande ersättning användas till kompetenshöjande insatser för de medarbetare inom hemtjänsten och teknikteamet som på olika sätt var berörda av larmproblematiken i höstas.

Medarbetarna gjorde att fantastiskt arbete under denna period, säger Camilla Ryrstedt, verksamhetschef för hemtjänsten. Det krävdes som exempel extra resurser eftersom extra tillsynsbesök behövde sättas in.

Sölvesborgs kommuns avtal med larmoperatören Tunstall Nordic AB sträcker sig till hösten 2022. Nyligen beslutade ADDA (f.d SKL Kommentus) efter en omfattande utredning att Tunstall inte längre kommer vara möjlig som ramavtalsoperatör utan utesluts från upphandlingar när det kommer till trygghetslarm och trygghetsskapande teknik. Samtidigt poängterar de att utredningen inte har visat att det finns anledning att tvivla på att Tunstalls larm fungerar som de ska just nu.

- För att säkerställa att det fungerar gör teknikteamet inom omsorgsförvaltningen kontroller för att se att allt fungerar och de får även signaler så fort ett larm inte uppträder som det ska säger Pia Carlsson, IT-samordnare.

Samtliga brukare som hade utgifter för trygghetslarmet i oktober 2020 kommer få sin månadsavgift justerad månaden efter att ersättningen inkommer till Sölvesborgs kommun från Tunstall Nordic AB.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut