Sölvesborgs kommun

Med anledning av medias rapportering om avvikelser på Timansstenar

Lokalpress rapporterar i torsdagens tidning om avvikelser på det privata äldreboendet Timansstenar. Sölvesborgs kommun har avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) med Frösunda äldreomsorg AB, som driver Timansstenars äldreboende sedan maj 2020. Frösunda är som eget bolag godkända av Inspektionen av vård- och omsorg (IVO) för att driva Timansstenars äldreboende.

Timansstenar har som eget bolag skyldighet att utreda klagomål eller synpunkter som inkommer. De utreder avvikelser som rapporteras av personal och de är ansvariga för att rapportera Lex Sarah och Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Sölvesborgs kommun som har avtal med Frösunda att driva äldreboendet Timansstenar har sedan starten utfört kontroller av verksamheten både gällande organisatorisk som på individnivå och har begärt handlingsplaner vid något tillfälle.

Vi upplever att Timansstenar gjort de korrigeringar i rutiner som behövs vid de avvikelser som lyfts säger Lena Wilson-Ericsson, Verksamhetschef Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun kommenterar inte enskilda ärenden utan arbetar vid avvikelser direkt med Timansstenar och även individen eller dess anhöriga vid behov.

Sölvesborgs kommun har informerats om att IVO lagt ner och avslutat de inkomna anmälningarna.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut