Sölvesborgs kommun

Nya grillplatser och automatisk bevattning i Slottsområdet

Slottsruinen och en plantering med automatisk bevattning, sommartid.

Nytt i Slottsområdet i år är den automatiska bevattningen. Foto: Sölvesborgs kommun.

Fyra nya grillplatser och ett automatiskt bevattningssystem är några av parkenhetens nyheter på Slottsudden och i Slottsparken i år. Dessutom har enheten en ny arbetsledare sedan tidigt i våras.

Historiskt viktig miljö

I Slottsparken, som ligger i anslutning till Sölvesborgs slottsruin har man nyligen installerat ett nytt automatiskt bevattningssystem. I parken finns sedan tidigare flera sorter av gammeldags rosor, häckar av buxbom och flera olika stora träd, bland annat ek och bok.

Med närhet till både slottsruinen från 1200-talet och corps-de-logiet, slottslängorna och förvaltarbostaden från tidigt 1800-tal, så är Slottsparken en historiskt viktig miljö, och det arbetas på många plan för att få parken i samklang med byggnaderna.

När utställningen om de arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken öppnar i slottslängorna senare i sommar, kommer parkenheten också att ha ordnat de blomsterutsmyckningar i urnor som kommer att finnas där.

Frilufts- och fågelliv

I Slottsområdet har även hela fyra befintliga grillplatser nyligen fått ny utrustning. Dessutom har du en utmärkt utsikt över staden och Sölvesborgsvikens fågelliv från Slottsudden och det fågeltorn som finns inte långt därifrån, på Kaninholmen.

Inom kort kommer det att finnas en aktivitetsbana i området, med start vid utegymmet på Havsudden.

Maria står i högt gräs med en röjsåg. Hon har skyddande arbetskläder, hörselkåpor och skyddsglasögon på sig.

Maria Flygare, arbetsledare på parkenheten, mitt uppe i arbetet. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ny arbetsledare på parkenheten

Det övergripande ansvaret för vår offentliga utemiljö har Sölvesborgs kommuns parkenhet. Maria Flygare, som började som arbetsledare på parkenheten tidigt i våras, berättar:

Det bästa med mitt jobb är att jag får se både människor och gröna miljöer växa och utvecklas! Det är intressant att få vara med om både de satsningar som görs på friluftsliv nu i år, och på ängsmarksprojektet för att gynna pollinatörer som till exempel bin och fjärilar.

Maria har tidigare arbetat med bland annat drift- och arbetsledning på golfbana och kyrkogårdsförvaltning, och med personal- och arbetsmiljöfrågor inom Försvaret. Hon är utbildad socionom och trädgårdsmästare.

Bland medarbetarna är Maria uppskattad som arbetsledare, bland annat eftersom hon upplevs som inlyssnande, värnar om arbetsmiljön och för att hon försöker att vara ute så mycket som möjligt och arbeta praktiskt tillsammans med de andra på enheten.

Senast uppdaterad:

Skriv ut