Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun aktiverar sommarens ordningsvakter

Som ett led i kommunens ökade ambitioner på området trygghet och säkerhet aktiverar vi nu sommarens ordningsvakter.

Förra sommaren införde vi ordningsvakter i centrum vilket var ett uppskattat inslag. Som ett led i kommunens ökade ambitioner i arbetet med trygghet och säkerhetsfrågor har vi inför sommaren 2021 utökat området där ordningsvakter kan patrullera. Vi ökar även upp tiden som ordningsvakterna patrullerar.

Kommunen har en hög ambition vad gäller trygghet och säkerhet därför väljer vi i år att utöka både området och antal timmar ordningsvakterna kan patrullera i stadskärnan säger Säkerhetssamordnare Henrik Johnsson.

Det är fantastiskt att Sölvesborg numera har ett av södra Sveriges största LOV 3-område säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande. De patrullerande ordningsvakterna, som nu också utökas, har nu maximal möjlighet att jobba trygghetsskapande. Det är efterlängtat, såväl från den politiska ledningen som från allmänheten.

Området som ordningsvakter får verka inom definieras i den av polisen godkända ansökan som kommunen skickat in gällande § 3 LOV område. Ett § 3 LOV område innebär att Polismyndigheten beviljat och bedömt att ordningsvakter får verka inom ett visst område under en begränsad period. Detta utifrån att det finns särskilda behov och är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

Kommunens uppgift är bland annat att bidra till ökad trygghet och säkerhet för medborgarna i Sölvesborg. Polisens uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen och att aktivt bekämpa brott. Vi arbetar aktivt tillsammans med polisen i dessa frågor och ser detta som ett bra komplement

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut