Sölvesborgs kommun

Startmöte för ny detaljplan för Havsudden

Havsudden, skiss och flygfoto. Illustration/foto: Sölvesborgs kommun.

Havsudden, skiss och flygfoto. Illustration/foto: Sölvesborgs kommun.

Arbetet med en ny detaljplan för Havsudden kommer bland annat att baseras på den medborgarundersökning som vi gjorde i somras. För några veckor sedan hade Sölvesborgs kommun ett digitalt möte med representanter från Miljöförbundet, Räddningstjänsten, Sölvesborg energi och Sölvesborgshem, för att se hur vi gemensamt ska kunna komma vidare.

Markens förutsättningar och risk för översvämningar

Diskussionerna på startmötet handlade bland annat om hur hårt man kan belasta marken och att även en byggnad med lättare konstruktion troligen behöver ligga en bit in från havskanten.

Dessutom har Havsudden sedan länge snabbt kunnat svämmas över, den räkrestaurang som låg här för flera år sedan här hade problem med detta och blev fuktskadad. Vi behöver även ta prognoser för stigande havsnivåer i framtiden med i våra beräkningar. Det är också tyvärr mycket föroreningar i marken och vattnet, bland annat från den tiden då det låg en läderfabrik här.

Vidare diskuterades tidigare avbrutna planer, på vilka sätt Havsudden används idag och att platsen har potential att än mer bli ett landmärke, närheten till järnvägen, buller, ledningar, naturreservat, Natura 2000-område, riksintresset för kulturmiljövård, projektet Innerhamnen med mera.

Idéer och vägen framåt

Idéer om hur vi kan möta medborgarnas behov och önskemål genom till exempel en paviljong med turistinformation, toaletter och en öppen yta för evenemang och matvagnar, parkyta med träd, grillplats och befintligt utegym diskuterades också.

Vi kom fram till att inledningsvis är geoteknik och markföroreningar utredningar som behöver tas fram för hela planområdet, och efter det nya skisser och visionsbilder som matchar med medborgarundersökningen och det vi i utredningarna mer exakt får veta om platsens förutsättningar enligt gällande lagstiftning.

Vägen från att vi börjar jobba med en ny detaljplan tills att den börjar gälla är ganska lång, från sex månader upp till ett eller två år. Det beror bland annat på att synpunkter från berörda ska samlas in under en viss tid och sedan bearbetas. Detta regleras i plan- och bygglagen. Men under tiden som vi arbetar med detaljplanen finns det möjlighet att tillfälligt fortsätta använda Havsudden på samma sätt som gjorts de senaste åren.

Senast uppdaterad:

Skriv ut