Sölvesborgs kommun

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa

Solsken som skiner på siluetten av en kvinna

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Samtidigt som hälsan i Sverige generellt sett är bra, så ökar den psykiska ohälsan. Under vecka 18 sätter den helt digitala psykiatriveckan i Blekinge fokus på frågorna.

Psykiatriveckan har arrangerats i Blekinge varje höst sedan 2011. I år blir det även en vecka nu på våren och då helt digitalt. Temat för psykiatriveckan under vecka 18 är ”Våga prata psykisk ohälsa”, med inriktning på hur vi tillsammans kan förebygga självmord (suicidprevention).

Under hela vecka 18 finns det föreläsningar att ta del av, de är gratis, öppna för alla och det enda som krävs är en anmälan. Alla deltagare väljer självklart om de vill vara anonyma eller delta med bild under föreläsningen, säger Anita Sjödahl som är samordnare för brukarinflytande i Region Blekinge.

Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts fram som ett växande folkhälsoproblem. Allt fler unga och äldre lider av psykisk ohälsa och det är tydligt att en av våra viktigaste samhällsutmaningar är att vända denna utveckling.

Det kan förstås kännas stort, på gränsen till omöjligt, att lyckas vända detta. Men vi måste göra vad vi kan, och vi måste våga prata om psykisk ohälsa, säger Anita Sjödahl.

De digitala föreläsningarna under vecka 18 kommer bland annat lyfta vilket stöd du som anhörig kan få, vad du kan hjälpa till med som volontär och hur missbruk eller riskbruk påverkar den psykiska hälsan. Efter flera av föreläsningarna kommer det också bli möjlighet till frågestund och diskussioner.

Ett öppnare samtalsklimat och minskad skam kring psykisk ohälsa gör det lättare att våga söka hjälp och få stöd från sin omgivning – Våga prata, säger Camilla Söderling, samordnare psykisk hälsa i Sölvesborgs kommun.

Till programmet och mer information om anmälan

Hela programmet och mer information om anmälan finns på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om psykiatriveckan

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Blekinges alla kommuner, Region Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan samt brukarorganisationen NSPH och (H)Järnkoll Blekinge.

Förhoppningen är att kunna erbjuda ett fullständigt program med ett flertal föreläsningar och aktiviteter till hösten under vecka 41.

Psykisk hälsa i Sölvesborg

Ta del av information och vägar som kan ta dig vidare när du eller någon du känner mår dåligt.

Samlad information hos Sölvesborgs kommun om psykisk hälsa, kontaktuppgifter och information

Senast uppdaterad:

Skriv ut