Sölvesborgs kommun

Resultat för insiktsmätningen 2020

Bild

Sölvesborg gör succé inom vissa myndighetsområden! Svarsfrekvensen är för låg för att placera oss i den totala jämförelsen över alla Sveriges kommuner. Trots detta får Sölvesborg fantastiska resultat inom många serviceområden.

Totalt NKI - Nöjd kund index uppgår till 77 av 100.

  • Markupplåtelse - Plats 2 i Sverige, med ett NKI på 86
  • Serveringstillstånd - Plats 3 i Sverige, med ett NKI på hela 91
  • Livsmedelskontroll - Plats 10 i Sverige, med ett NKI på 87
  • Miljö och hälsoskydd - Plats 123 med ett NKI på 63

Mätningen bygger på SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat. Resultaten är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Senast uppdaterad:

Skriv ut