Sölvesborgs kommun

Vesan – fortsatt Sveriges näst lägsta punkt

Bild

Bördig jordbruksmark på Vesan.

Frågan om var Sverige lägsta punkt ligger har varit högaktuell den senaste veckan. Efter förnyade mätningar visar det sig nu att Kristianstad fortsatt innehar den lägsta punkten och Sölvesborg kommer på en stolt andraplats.

Tidigare kommunalrådet och hembygdsnestorn i Norje, Arne Sonesson, efterlyste för en tid sedan nya mätningar av Vesan området för att fastställa om Sveriges lägsta punkt fortsatt tillhör Kristianstad eller om den möjligen kan ligga i Sölvesborg.

Förnyade mätningar visar nu att Vesan- området fortsätter inrymma Sveriges näst lägsta naturliga punkt med en minushöjd om ca – 205 cm (d.v.s. under havsnivån). De lägsta punkterna på Vesan ligger öster om Gammalstorps kyrka och söder om bron över Vesankanalen på Lussabacksvägen. Så sent som 1917 fanns det en sista rest av sjö Vesan med öppet vatten just rakt österut från kyrkan.

Resultaten av mätningarna medför att Kristianstad fortsatt har den den lägsta naturliga punkten: - 232 cm (under havsnivån) i Björkhemsområdet nära E22:an.

Även om vi inte kan stoltsera med den lägsta punkten gläds vi åt att ha ett så stort område som Vesan (flera kvadratkilometer i ytan) som ligger under havsnivån. Det har tjänat många generationer sölvesborgare väl genom att var bördig jordbruksmark, säger Lars Ericsson, kommunchef.

Not: alla måtten är angivna i mätsystemen RH2000, varför uppgifterna varierar något jämfört med äldre uppgifter där mätningarna är gjorda i äldre system (RH70).

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut