Sölvesborgs kommun

Arkeologiska fynd vid arbetet med belysning av slottsområdet

Bild

Här syns en del av den stenlagda borggården från 1400-talet i anslutning till slottsruinen. I bakgrunden finns den byggnad som idag benämns som Sölvesborgs slott. Foto: Kalmar läns museum.

Under förra året satte Sölvesborgs kommun tillsammans med vårt kommunala energibolag och Länsstyrelsen upp ny belysning längs med gångvägen i slottsparken och vid slottsruinen. Eftersom platsen är klassad som fornminne, hade grävningsarbetet en arkeologisk schaktningsövervakning. Nu är rapporten om de arkeologiska fynden klar.

Modell av de kringliggande byggnaderna och det höga kärntornet. I bakgrunden slottsruinen som den ser ut idag. Foto: Sölvesborgs kommun.

Modell av de kringliggande byggnaderna och det höga kärntornet. I bakgrunden slottsruinen som den ser ut idag. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs slottsruin var en gång en strategiskt placerad riksborg, ett kungligt slott i den östligaste delen av det medeltida Danmark. Här fanns en yttre och en inre vallgrav och ett högt kärntorn med omkringliggande byggnader. Det var en viktig plats för både handel och vid konflikter, bland annat på grund av närheten till kungsvägen Via Regia, kustlinjen och Ryssberget.

I slottsområdet finns det i dag flera byggnader som till exempel corps-de-logiet, vilket i dag benämns såsom Sölvesborgs slott. Övriga hus utgörs av slottslängorna och förvaltarbostaden. Samtliga dessa är ifrån tidigt 1800-tal.

Djurben från schaktarbetet. Foto: Arkeologerna.

Djurben från schaktarbetet. Foto: Arkeologerna.

Djurben, stenläggningar och byggnads- och fyllnadsmaterial

Under förra årets arbeten grävdes diken vid vallgraven och i närheten av slottsruinen. Man hittade då bland annat matavfall i form av djurben från 1400-1600-talet. Benen är från rådjur, tranor och tjädrar, vilket tyder på att avfallet kommer från det dåtida slottet, som beboddes av personer som tillhörde den tidens överklass.

Dessutom grävdes en del av den stenlagda borggården från 1400-talet fram. Vid utgrävningen gick det också att se hur man lagt upp sten för att skydda strandlinjen, och byggt och fyllt ut marken med olika material som i två fall kunde dateras till 1300-talet.

Belysningen av slottsruinen klar! Foto: Sölvesborgs kommun.

I rapporten, som är skriven av Kalmar länsmuseum i samarbete med Blekinge museum, konstateras att den arkeologiska insatsen varit väl motiverad. Detta eftersom man har hittat förhållandevis mycket trots att det inte grävdes särskilt djupt. Kalmar länsmuseum menar att man bör ha en arkeolog med sig även vid eventuella framtida schaktarbeten i området.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut