Sölvesborgs kommun

Grön rehab i form av fladdrande fjärilar, surrande humlor och flitiga bin

En nässelfjäril suger nektar ur blomkolvar på en rosaorange fjärilsbuske.

Nässelfjäril och Buddleja, även kallad fjärilsbuske, en riktig fjärilsmagnet.

Arbetsmarknadsenheten i Sölvesborg har beviljats 30 000 kronor av statliga LONA-medel för att anlägga en Fjärilsträdgård på Kämpaslättsområdet i Sölvesborg.

I takt med att området blivit industritomt har boendemiljöerna för djuren försvunnit. Fjärilsträdgården är ett av flera steg för att återskapa och kompensera försvunna miljöer.

Ekocenter Kämpaslätten - grön rehab för djur och människor

Fjärilsträdgården kommer att placeras i kvarteret Fotografen på Kämpaslättsområdet i Sölvesborg. Sara Ljungström, Morgan Hillethan och Engla Westlund, medarbetare på AME står bakom idén och projektansökan.

Ett av flera steg i att kompensera försvunna miljöer

Platsen där Arbetsmarknadsenheten ligger idag var tidigare en bokskog med flertalet naturliga dammar. I takt med att området blivit industritomt har boendemiljöerna för djuren försvunnit. När skogen togs ned försvann naturliga platser för fjärilar och andra pollinerare att övervintra och detta vill vi försöka kompensera genom att anlägga en trädgård speciellt anpassad för fjärilar och andra pollinerande insekter.

Fjärilsträdgården är ett av flera steg i att återskapa och kompensera försvunna miljöer. Redan idag finns det en faunadepå på området, och trädgården med dess odlingar lockar till sig både människor och djur. I framtiden planerar AME att anlägga en damm, sätta upp ännu fler fågelholkar och anlägga insektshotell.

Projektets syfte vilar på två ben, återskapandet av livsmiljöer för biologisk mångfald samtidigt som det ger meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter för deltagarna i AMEs verksamheter.

Senast uppdaterad:

Skriv ut