Sölvesborgs kommun

Resultat av 2020 års trygghetsmätning

Bild

Foto: Lars Hedelin Copyright: Polisen

Andelen medborgare i Sölvesborgs kommun som utsätts för brott minskar medan medborgarnas oro för att utsättas för brott ökar. Det visar 2020 års trygghetsmätning som polisen årligen genomför tillsammans med kommunen.

Som ett led i arbetet med en ökad trygghet bland medborgarna genomför polisen och Sölvesborgs kommun årligen en trygghetsmätning. Cirka 900 personer i åldersgruppen 16-85 år i Sölvesborgs kommun får möjligheten att svara på trygghetsmätningen. 2020 var det drygt 60 % som valde att svara på undersökningen.

Trygghetsmätningen ingår som en av flera delar i planeringen av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Den visar Sölvesborgarnas uppfattning och är inte ett resultat av statistisk fakta.

På en presskonferens under förra veckan presenterade polisen tillsammans med Sölvesborgs kommuns säkerhetssamordnare Henrik Johnsson och kris- och beredskapssamordnare Anders Borgman resultatet av trygghetsmätningen.

Trygghetsmätning visar att andelen medborgare i Sölvesborgs kommun som utsätts för brott minskar och har den lägsta siffran på 5 år. Däremot ökar oron för att utsättas för brott.

– Varför det är så är svårt att svara på säger Sölvesborgs kommunpolis Max Staude, det är något vi tillsammans med Sölvesborgs kommun kommer analysera framöver. Däremot kan jag säga att vi tar medborgarnas oro på största allvar.

Glädjande i trygghetsmätningen är att medborgarnas förtroende för polisen har ökat sedan 2016. Man upplever att polisen är synliga och agerar mot problemen.

Polisen presenterade även de aktiviteter de har inplanerade under 2021 som innebär ökad polisiär närvaro i centrala Sölvesborg, förebyggande arbete i ungdomsmiljöer såsom skolor och fritidsgårdar samt trafiksäkerhetsarbete.

Sölvesborgs kommun kommer utreda en helt ny säkerhetsorganisation som ska arbeta effektivare och i nära samarbete med polisen. Tillsammans med polisen kommer även kommunen ta fram nya medborgarlöften.

- Liksom polisen tar vi den upplevda otryggheten på stort allvar säger nytillträdda säkerhetssamordnaren Henrik Johnsson.

I veckan hade Säkerhetssamordnaren och kommunpolis Max Staude sitt första möte om det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen. Där diskuterades bland annat medborgarlöften, samverkansöverenskommelse och hur vi ska utveckla det gemensamma lägesbildsarbete.

Utifrån våra olika roller och verksamheter kommer vi gemensamt verka för att minska brotten och öka tryggheten i Sölvesborgs kommun. Mycket glädjande är även att det idag sker en utökning av områdespoliser i området Bromölla/Sölvesborg avslutar Henrik.

Senast uppdaterad:

Skriv ut