Sölvesborgs kommun

Alla kvinnor har rätt att leva ett liv fritt från våld

en kvinna sitter i en soffa med broschyren full med bildstöd framför sig

Broschyren är full av bildstöd som ska göra det lättare för kvinnor att kommunicera om våld i nära relation. Foto: Sölvesborgs kommun

 Idag, på internationella kvinnodagen, uppmärksammar vi alla kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld. Alla kvinnor ska kunna få hjälp och stöd att komma ur en våldsam relation. Därför har en ny och tillgänglig broschyr tagits fram för att göra det lättare för kvinnor med funktionsnedsättning att beskriva hur de mår och veta var de ska vända sig för stöd.

Internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och syftar till att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Att vara utsatt för våld är en allvarlig kränkning av personens mänskliga rättigheter. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld och övergrepp i minst lika stor utsträckning som kvinnor generellt och mer stödåtgärder behövs.

Vi ser 8:e mars som en påminnelse och inspiration till att fortsätta arbeta för jämställdhet. Vi är alla olika individer, har olika behov och befinner oss i olika situationer men alla förtjänar att leva ett liv fritt från våld, säger Ida Berglund, socialsekreterare inom våld i nära relationer.

Hur mår du i din relation?

Det är viktigt att få hjälp med att förstå vad som händer om du är i en relation som du inte mår bra av. Alla funkar olika och behovet av hur hjälpen och stödet ser ut kan variera, men för många personer med funktionsnedsättning underlättas vardagen av kognitiva hjälpmedel.

Därför har en broschyr med bildstöd tagits fram för att kvinnor med funktionsnedsättning som befinner sig i en våldsam relation ska kunna kommunicera lättare om hur de mår i sin relation. Kvinnan kan då istället för att tala peka på en av bilderna i broschyren som symboliserar hur hon mår, vad för typ av våld hon utsätts för och vad för hjälp hon kan få för att komma ur situationen.

För att vi ska kunna nå ut och hjälpa så många som möjligt arbetar vi ständigt för att göra oss allt mer tillgängliga. Broschyren är ett stöd för att kunna förstå och beskriva sin utsatthet med hjälp av bilder. Förhoppningsvis ger broschyren en känsla av att det inte är ditt fel, att du inte är ensam och att det finns hjälp att få, berättar Ida.

Framsidan av broschyr: hur mår du i din relation

Broschyren finns i dagsläget utdelat både på gruppbostäder, servicebostäder och inom daglig verksamhet. En av mottagarna som fått broschyren delar med av hur hon tänkte över broschyren

”Nu vet jag att jag inte behöver vara ensam”

Om du är i en våldsam relation

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Hjälp finns för dig, oavsett sexuell läggning, som är våldsutsatt och hotad eller som själv använder våld. Hos oss kan du få rådgivning men även praktiskt stöd och skydd i en akut situation.

Läs mer här om vilket stöd du kan få av kommunen och andra aktörer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut