Sölvesborgs kommun

Henrik är Sölvesborgs kommuns nya säkerhetssamordnare

Bild

Sölvesborgs kommuns nya säkerhetssamordnare Henrik Johnsson framför stadshuset.

Henrik Johnsson är Sölvesborgs kommuns nya säkerhetssamordnare. Henrik ska arbeta med kommunens säkerhetsarbete men kommer även utreda den kommunala säkerhetsorganisationen.

Henrik kommer närmast från Polismyndigheten där han arbetat som Polis med tyngdpunkt på regional inriktning- och tjänstgöring. Han har bland annat tjänstgjort vid ingripandeenheten i Malmö, har arbetat över tio år vid Insatsstyrkan Syd och de senaste åren vid Gränspolisen i Region Skåne där han var operativ chef för Gränspolisens spaningsverksamhet i Polisområde Blekinge/Nordöstra Skåne.

Detta sammanfattat innebär att Henrik i stort sett arbetat med ordning och säkerhet i olika former och på olika nivåer under hela sitt yrkesverksamma liv.

Som säkerhetssamordnare kommer Henrik tillhöra staben under ledning av kommunchef Lars Ericsson. Henrik kommer arbeta i nära samarbete med Anders Borgman som tidigare haft tjänsten som Säkerhetssamordnare men som nu bytt tjänst till Kris- och beredskapssamordnare.

Parallellt med arbetet som Säkerhetssamordnare har Henrik även fått uppdraget att se över, utreda och lämna förslag gällande en ny och mer omfattande kommunal säkerhetsorganisation.

De intressanta arbetsuppgifterna kombinerat med Sölvesborgs kommuns höjda ambitionsnivå gällande säkerhetsfrågor gjorde att jag sökte tjänsten säger Henrik. Efter en relativt lång tid inom polismyndigheten kände jag även att det skulle vara roligt och stimulerande att använda mina erfarenheter, kunskaper och nätverk till att utveckla och förbättra säkerhetsarbetet i min hemkommun.

- Jag är väldigt glad över att Henrik har börjat hos oss i Sölvesborgs kommun säger Louise Erixon, kommunalråd. Det innebär att vi nu kan dra igång med arbetet att utreda en ny, bättre och effektivare säkerhetsfunktion internt i kommunen. Något som Samstyrets tagit beslut om.

Hon fortsätter:

- En effektivare säkerhetsorganisation kommer gynna alla delar av kommunens verksamheter och såklart våra invånare. Men även stärka kontakten mellan Polisen och det lokala näringslivet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut