Sölvesborgs kommun

Befolkningsökning och preliminärt ekonomiskt överskott

Till salu-skylt. Foto: Scandinav bildbyrå.

Efterfrågan på bostäder i Sölvesborgs kommun är stor och vi har under 2020 ökat vår befolkning enligt SCB. Foto: Scandinav bildbyrå.

Statistiska centralbyrån SCB har nyligen presenterat sin befolkningsstatistik för 2020. Sölvesborg är den enda kommunen i Blekinge som ökar sin befolkning, visserligen bara med fyra invånare, men det kan jämföras med att flera andra kommuner i länet minskar med över 100 invånare. Vi går också mot ett preliminärt ekonomiskt överskott på 43,4 miljoner kronor.

Sölvesborgs kommun har bland annat attraktiva och hållbara livsmiljöer som ett strategiskt område som vi arbetar med, jämsides med andra viktiga frågor som trygghet, tillgänglighet, gott företagsklimat, fritid och kultur med mera.

Vi har på många sätt också en unik boendemiljö, med en medeltida stadskärna, listerlandets sandstränder, Hanö som är ett av Blekinges mest populära besöksmål och Europas längsta gång- och cykelbro Sölvesborgsbron. Dessutom har vi medborgare som är goda ambassadörer för vår kommun och rekommenderar andra att flytta hit och ett privat näringsliv som vågar satsa och därmed skapar nya lokala arbetstillfällen. Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem såväl som medborgare och privat näringsliv investerar alla på olika sätt i nya bostäder i kommunen så att vi kan växa på ett hållbart sätt. Vi har också ett geografiskt läge i Blekinge på gränsen till Skåne som möjliggör boende i Sölvesborg i kombination med anställning hos någon av de större arbetsgivarna i vårt arbetsmarknadsområde, eller studier på något av de närliggande lärosätena.

Det preliminära ekonomiska överskottet beror bland annat på att alla förvaltningar håller sin budget och att kommunen fått både riktade och generella statsbidrag.

Tack för att just du är en del av det Sölvesborg som vi skapar tillsammans – du som bor här, driver företag, arbetar i kommunen, har fritidshus här eller besöker oss som turist!

Senast uppdaterad:

Skriv ut