Sölvesborgs kommun

Beslut om återgång för städ, måltid, gymnasiet och vuxenutbildningen

Fullmäktige i Sölvesborgs kommun har nu beslutat att återta verksamheterna städ- och måltid från och med 1 oktober 2021. Beslut finns sedan tidigare om att återta huvudmannaskapet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Som ett led i att avveckla kommunalförbundet SBKF, återta och driva alla verksamheterna i egen regi har Sölvesborgs kommunfullmäktige fattat beslut om verksamheterna Städ- och måltid samt gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Städ- och måltid

På fullmäktige i Sölvesborgs kommun togs den 8 februari beslut om att varsamheterna städ och måltid återtas i egen regi från och med 1 oktober 2021. Verksamheterna kommer placeras som två enheter i kommunledningsförvaltningen.

Projektgruppen för återgång av SBKFs verksamheter (PÅV) förbereder med gemensamma krafter för ett bra mottagande till Sölvesborgs kommun. Vi är flera som arbetar för återgången och ser framemot detta säger Camilla Krantz projektledare för PÅV.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Sölvesborgs kommun har sedan tidigare fattat generellt beslut om att samtliga verksamheter i SBKF ska återtas och bedrivas i egen regi. Detta innebär att kommunen återtar huvudmannaskapet för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildningen med siktet inställt på 1 januari 2022. I maj väntas ett formellt beslut om tidpunkt för återgång tas.

Den nya organisationsstrukturen för Sölvesborgs kommun som sedan tidigare är beslutad innebär att Vuxenutbildningen placeras i den nya förvaltningen Arbete- och välfärd medan gymnasieskolan organiseras under Barn- och utbildningsförvaltningen.

Besluten i bägge kommunernas fullmäktige innebär att det nu börjar röra på sig och att vi kommer ha verksamheter på plats i Sölvesborgs kommun redan i höst säger Lars Ericsson, kommunchef.

Även i Bromölla kommun har fullmäktige tagit beslut om återgång av städ och måltidsverksamheterna samt gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut