Sölvesborgs kommun

Beslut om verktyg för språkkompetens inom omsorgen

Igår torsdagen den 4 februari tog kommunstyrelsens personalutskott beslut om att Sölvesborgs kommuns omsorgsförvaltning ska börja använda ett nytt verktyg för att säkerställa språkkompetens vid rekrytering.

Innan beslutet togs hade metoden utretts av arbetsgrupp, och även en utvärdering av resultatet kommer att göras.

Syftet är att se till så att de nya personer som anställs har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra sitt arbete, och är en del av den politiska majoriteten Samstyrets handlingsprogram för den här mandatperioden.

Parallellt tittar personalkontoret på kompetenshöjande insatser i form av utbildning för befintlig personal inom omsorgsförvaltningen.

Längre fram kan metoden med språkverktyg vid rekrytering bli aktuell även i andra av kommunens verksamheter där behovet finns.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut