Sölvesborgs kommun

Verktyg för att säkerställa språkkompetens vid rekrytering

På Personalutskottet den 4 februari väntas beslut tas om införande av ett verktyg för att säkerställa språkkompetensen vid rekrytering. Hösten 2020 fick personalkontoret i uppdrag av Personalutskottet att i samverkan med alla förvaltningar inom Sölvesborgs kommun ta fram ett verktyg för ändamålet, med start i omsorgsförvaltningens verksamheter.

Syftet med ett verktyg för språktest är att säkerställa kompetensen i det svenska språket vid rekryteringar inom omsorgsverksamheter och andra verksamheter där behovet anses finnas. Ett språkkrav anses vara sakligt motiverat om det är ställt på den nivå som krävs för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras.

Det förslag som ska tas upp för beslut på Personalutskottet den 4 februari är att personalkontoret går vidare med det språkverktyg som arbetsgruppen rekommenderar samt inför verktyget på prov inom omsorgsförvaltningen för att möjliggöra en utvärdering.

Bakgrund till uppdraget

I den politiska majoriteten Samstyrets handlingsprogram finns punkter angående språkkrav och språktest inom omsorgen som förvaltningen har fått i uppdrag att utreda. Utifrån detta har personalkontoret fått i uppdrag att, i samverkan med omsorgsförvaltningen:

  • Ta fram ett verktyg för att säkerställa språkkompetensen vid anställning i omsorgsförvaltningens verksamheter (och andra verksamheter där behovet finns).

Omsorgsnämndens ordförande har tidigare uttalat sig angående ett verktyg för att säkerställa språkkompetensen:

Jag är väldigt glad över att ett språktest som är en viktig del i ”omsorgslyftet” med fokus på kvalitet och individens behov i centrum, nu även lyfts upp till att bli ett mer kommunövergripande instrument, säger Robert Lindén, omsorgsnämndens ordförande.

Även Arne Bogren, Personalutskottets ordförande, ställer sig positiv till ett sådant införande:

Verktyget ska vara en hjälp till den personal som rekryterar nya medarbetare för att enklare kunna säkerställa att de behärskar det svenska språket för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt. Idag finns det olika verktyg för detta och praktiseras av ett antal kommuner i Sverige, bland annat Botkyrka kommun, säger Arne Bogren, personalutskottets ordförande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut