Sölvesborgs kommun

Förbättrade rutiner för halkbekämpning och snöröjning

En väg med snö och en lastbil och en personbil i mjukt ljus.

Efter de senaste dygnens halka har Sölvesborgs kommun förbättrat rutinerna för vår vinterväghållning. Foto: Scandinav bildbyrå.

Under slutet av förra veckan snöade det i Sölvesborgs kommun. Den tunga och blöta snön packades snabbt på gator och vägar och under natten frös det till, vilket gjorde att underlaget snabbt blev väldigt halt, inte minst på våra gång- och cykelvägar.

Ansvarsfördelning och nya rutiner

Varje väghållare och fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sina gator och i anslutning till sina fastigheter. Det innebär att ansvaret i Sölvesborgs kommun delas mellan kommunen, Trafikverket och ett antal enskilda fastighetsägare och väghållare.

Tyvärr gjordes denna gången ett antal felaktiga bedömningar i samband med kommunens snöröjning och halkbekämpning av de ytor vi har ansvar för, vilket ledde till att vissa platser inte röjdes och sandades tillräckligt.

Sölvesborgs kommun har nu haft gått igenom vad det var som gick fel och hur vi genom förbättrade rutiner ska undvika att något liknande inträffar igen.

Såhär är väderförhållandena nu – var försiktiga

Eftersom det de senaste dygnen har varit plusgrader på dagarna och minusgrader på nätterna, precis som det första dygnet med snö förra veckan, har det inneburit att den snö och is som börjat smälta bort under dagen, frusit igen under natten. Smältvattnet har då bildat hala isfläckar.

Vi skrapar nu ytor, röjer slask och tö och sandar kontinuerligt enligt våra nya rutiner, men vi uppmanar också allmänheten att vara extra försiktiga och vaksamma på halkan.

Om ni fortsatt upplever brister i vinterväghållningen, tar vi gärna emot dessa som en felanmälan via kommunens e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Skriv ut