Sölvesborgs kommun

Arbete på Kämpaslättens företagsområde under vintern och våren

Kämpaslätten med bland annat Burger king, Jysk, Jem&Fix och Dollarstore. Foto: Serny.

Befintliga verksamheter på Kämpaslättens företagsområde är bland annat Burger king, Jysk, Jem&Fix och Dollarstore. Foto: Serny.

Nu påbörjas entreprenad av företagsområdet Kämpaslättens nästa etapp, vilket kommer att innebära begränsad framkomlighet i delar av området fram till våren. Bland annat kommer man att ta bort vegetation, fräsa bort stubbar och anlägga gator med belysning och vatten och avlopp, för att möjliggöra för fler företag att etablera sig här.

Det här arbetet kommer att ge åtta nya företagstomter på Kämpaslätten.

Det kommer att gå att ta sig till befintliga verksamheter i området under hela entreprenaden, men var extra uppmärksamma på den begränsade framkomligheten om ni besöker Kämpaslätten, både för er egen säkerhet och för att inte störa eller utsätta de som arbetar i området för onödiga risker. 

De som bor i närheten och de verksamheter i företagsområdet som berörs har fått information via brev från Fasab mark AB, som Sölvesborgs kommun anlitat för att utföra arbetet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut