Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun begär ersättning för brister i leverans av trygghetslarm

Bild

På bilden syns en person som har ett trygghetslarm på handleden

Under hösten kunde vi rapportera om problem med trygghetslarmen för våra brukare. Det handlade om för långa svarstider och larm som inte gick fram. Nu reklamerar Sölvesborgs kommun tjänsterna kopplat till trygghetslarmen och begär ersättning av larmoperatören Tunstall Nordic AB.

Under drygt en månad i höstas hade Sölvesborgs kommun återkommande problem då trygghetslarmen för ordinärt boende inte gick fram som de skulle och svarstiderna var för långa. Bristerna i leveransen reklamerades återkommande till larmoperatören Tunstall Nordic AB.

För långa svarstider och avtalsbrott

Det avtal som Sölvesborgs kommun har med larmoperatören Tunstall Nordic AB reglerar bland annat svarstiden där leverantörens medelsvarstid ska understiga 30 sekunder från att larm tas emot till att det besvaras av operatör. Enligt avtalet ska denna medelsvarstid mätas av operatören och rapporteras månadsvis till kommunen.

Enligt kommunens sammanställning har leverantören brutit mot kontraktet då de inte kunna hålla de avtalade svarstiderna samt inte rapporterat in statistik och begär därför ersättning för avtalsbrott.

- Ersättningen som vi nu begär har vi rätt till enligt det ramavtal som vi har med operatören säger Omsorgschef Annelie Kjellström. Vi tar för givet att Tunstall Nordic AB fortsättningsvis kommer uppfylla sin del av avtalet så att vi kan ha en säker tjänst på plats.

Ersättning till drabbade brukare

Larm som inte gått fram och de långa svarstiderna har skapat en otrygg situation för både brukare, anhöriga och personal inom Sölvesborgs kommun. Under hösten fick kommunen sätta in extra bemanning för att säkerställa att brukarna får den hjälp de har rätt till.

Därför begär även kommunen att operatören ersätter de brukare som drabbats av felen.

- Det viktigaste för oss är våra brukarens trygghet och att vi har en tjänst som vi kan lita på säger Annelie Kjellström. Därför begär vi även ersättning från Tunstall för att kunna betala tillbaka en månadsavgift till de brukare som drabbats av trygghetslarm som inte fungerat.

Sölvesborgs kommun meddelade Tunstall Nordic AB sina ersättningskrav under tisdagen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut