Sölvesborgs kommun

Grattis Boendestödet som tilldelas Sölvesborgs kvalitetspris 2020!

Bilden visar nämnden, tjänstemän och vinnare som står utspritt vid prisutdelning framför Stadshuset

Från vänster: Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare, Robert Lindén, omsorgsnämndens ordförande, Annelie Kjellström, omsorgschef, Anders Fransson, förste vice ordförande, Hanna Johansson, boendestödjare, Tanja Gorsek, enhetschef Boendestödet

Boendestödet, som arbetar med stöd och vägledning i vardagen för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad, tilldelas Sölvesborgs kommuns kvalitetspris för år 2020. Boendestödet får priset för att ha fokuserat på att stärka målgruppens förmåga att leva meningsfullt och självständigt genom att utgå från individens mål och behov.

Det är första gången som kvalitetspriset delas ut och vinnaren utses av nämndens presidium i samråd med förvaltningsledningen. Det inkom totalt 20 nomineringar till årets kvalitetspris.

Under rådande pandemi fick överlämnandet av diplom och prissumma på 23 650 kronor delas ut anpassat istället för på omsorgsnämndens decembermöte, vilket var tanken.

Hanna Johansson som arbetar som boendestöjdare blev jätteglad över priset:

Himla härligt att allt det vi arbetar för i vardagen med våra brukare syns, uppmärksammas och gör ett avtryck.

Även enhetschef Tanja Gorsek uttrycker glädje över att tilldelats kvalitetspriset:

Det är ju fantastiskt att få kvalitetspriset, och lite extra roligt att tilldelas det första som nämnden delar ut. Priset blir som ett kvitto på hur bra medarbetarna och vår verksamhet är. Jag är jättestolt.

Representanter från verksamheten är glada och med diplom och prissumman i handen

Hanna Johansson, boendestödjare ihop med enhetschef Tanja Gorsek var glada när de hämtade priset.

Boendestödet är en enhet inom funktionshinderomsorgen som är till för att skapa goda möjligheter till en fungerande vardag genom socialt och pedagogiskt stöd för personer som bor i egen bostad och som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestödet är en kostnadsfri insats som anpassar sitt stöd efter individens delaktighet, behov och önskemål.

Juryns motivering till 2020 års kvalitetspris

Omsorgsnämndens första kvalitetspris tilldelas boendestödet. Detta för att de arbetar med att stärka målgruppens förmåga att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt för att varje dag höja individens livskvalitet. De arbetar lösningsfokuserat och har ett salutogent arbetssätt.

Boendestödet utgår ifrån de förmågor och resurser som individen har och utifrån detta anpassas stödet. Utgångspunkten är att utveckla individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet.

Medarbetarna vidareutvecklar hela tiden sitt bemötande, förhållningssätt och arbetssätt utifrån det individuella behovet. Boendestödets arbetssätt stämmer väl överens med IBIC, individens behov i centrum, vilket är politiskt beslutat och ska implementeras i omsorgsförvaltningens olika verksamheter.

Boendestödet synliggör goda exempel för att säkerställa en kvalitativt god vård och omsorg som andra verksamheter kan få idéer och dra lärdomar ifrån och därför tilldelas de årets kvalitetspris.

Sölvesborgs kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset har i år instiftats av omsorgsnämnden i syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård- och omsorg i förvaltningen.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av.

Senast uppdaterad:

Skriv ut