Sölvesborgs kommun

Nu har du chansen att utveckla naturen där du bor

Västra Torsö naturreservat i mars 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Västra Torsö naturreservat i mars 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu kan ni som har en idé om ett naturvårdsprojekt tillsammans med kommunen ansöka om medfinansiering från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). I år kommer man att satsa särskilt på projekt som främjar de pollinerande insekterna, som till exempel bin och fjärilar.

Ert naturvårdsprojekt kan till exempel handla om:

  • Kunskapsuppbyggnad för framtida åtgärder inom naturvård och friluftsliv, till exempel inventeringar av områden eller arter
  • Att ta fram underlag för bildande av naturreservat eller områdesskydd för värdefull natur. Ni kan dock inte ansöka om LONA-bidrag för att köpa mark
  • Anläggande av stigar, uppsättning upp fågeltorn och liknande åtgärder som tillgängliggör naturområden och främjar friluftsliv. Ni kan inte ansöka om LONA-bidrag för löpande skötsel
  • Restaurering av naturområden och återställande, förberedelse eller anläggande av våtmark för att balansera vattenflöden eller öka tillskottet i grundvattnet
  • Information om naturvård och friluftsliv, till exempel informationstavlor, broschyrer, guidade turer, studiecirklar och naturskoleverksamhet

Genomförandetiden för projektet får vara som mest tre år, med start 2021. En del av den totala kostnaden måste ni själva stå för, men ni kan också räkna av eget arbete i projektet. Ni får två tredjedelar av summan ni beviljas vid projektstart, och den sista tredjedelen när ni redovisat projektet.

Ansökan kan göras av en förening eller ett företag tillsammans med kommunen, eller av en kommunal verksamhet. Naturvårdsverket står bakom LONA, och länsstyrelserna tar emot ansökningar från kommunerna i respektive län.

Sista ansökningsdag är tisdagen den 1 december, och ansökan behöver påbörjas i god tid innan dess. Börja med att kontakta Kristina på uppgifterna nedan så berättar hon mer.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut