Sölvesborgs kommun

Arbete med vattenledning, begränsad framkomlighet

Stubbe. Foto: Pixabay.

Arbetet innebär bland annat att träd kommer att avverkas längs den berörda sträckan. Foto: Pixabay.

På grund av arbete med en ny vattenledning kommer det att vara begränsad framkomlighet längs med Sölvesborgsleden och i områdena kring Kämpaslätten och vattenresovaren i Hjortakroken. Den första etappen av arbetet beräknas vara klar under början av nästa år.

Vi kommer att försöka minimera påverkan så gott det går, men hoppas på er förståelse för att det ändå kommer att bli störningar och begränsad tillgänglighet i området under tiden arbetet pågår.

Bland annat kommer träd att avverkas längs med den berörda sträckan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut