Sölvesborgs kommun

Nytt arbetssätt som sätter individens behov i centrum (IBIC)

Ett soffmöte mellan tre kvinnor

Brukares delaktighet ökar genom nytt arbetssätt

Vård och omsorg i hemmet ska vara baserat på brukarens behov, förmågor och intressen. Genom att införa arbetsmetoden IBIC inom Sölvesborgs kommuns hemtjänst ökar brukarens möjligheter till delaktighet, inflytande och målsättning med sin egen vård.

- Det här ger våra brukare ökat inflytande och makt över sin vardag. Stöd ges utifrån individuella behov, med större fokus på vad personen själv kan göra i vardagen och vad som känns viktigt och meningsfullt än hur vi bedömer insatser idag, säger Karl-Henrik Bulandr, enhetschef och processledare för IBIC inom hemtjänst.

Individens behov i centrum (IBIC) är en nationell modell framtagen av Socialstyrelsen. Syftet är att stödja ett mer behovsinriktat arbetssätt för både handläggare och utförare. Arbetsmetoden finns sedan ett år tillbaka inom verksamheterna för särskilda boenden och funktionshinderomsorgen.

- Jag upplever det hittills väldigt positivt att vi infört IBIC i vår hemtjänstgrupp. Vi jobbar mer likvärdigt mot samma mål. Det är roligt med när man träffar brukarna och lättare kan uppmuntrar dem till att nå sina mål, säger Linda Löfgren, undersköterska inom Sölvesborgs kommun hemtjänst.

Hur IBIC fungerar inom hemtjänsten

Än så länge är det ett pilotprojekt inom hemtjänstenheten södra i Sölvesborg och berör enbart de personer som tillhör det området. Planen är att det ska införas inom hela hemtjänsten under 2021.

- Du ansöker precis som vanligt om hjälp och stöd, men under mötet kommer djupare frågor att ställas där du får beskriva vilka moment som du själv kan utföra och vilka moment som du behöver hjälp med för att kunna nå till de mål du har. Om din ansökan blir beviljad lämnas en skriftlig beskrivning av dina behov, resurser och mål och vad för stöd du är beviljad till hemtjänsten. Ni har sedan ett möte där ni planerar hur det ska genomföras i praktiken. Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan som sedan kontinuerligt följs upp kopplat till dina behov och mål, berättar Elin Elofsson, biståndshandläggare och processledare för IBIC inom myndighet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut