Sölvesborgs kommun

Eventuell förändring av planerna för Ljungaviken

Drönarbild över Ljungaviken. Foto: Pär Johansson.

En del av bebyggelsen i Ljungaviken i juli 2018. Foto: Pär Johansson.

På kommunfullmäktiges sammanträde i oktober kommer etablering av ett privat företag i Ljungaviken att tas upp för beslut. Om beslutet går igenom kommer det att leda till viss förändring av den planerade bebyggelsen i Ljungavikens etapp 3, jämfört med den ursprungliga planen.

Företaget som är aktuellt för etablering heter Victoria vårdfastigheter och bedriver verksamhet inom bland annat senior- och trygghetsboende samt primärvård.

Du som står i kö för en kommunal villatomt i Ljungaviken behåller din plats i kön. Det står relativt många i kö, men det finns alltid en chans att den som står före dig tackar nej.

Det område i Ljungaviken som det nu görs arkeologiska undersökningar i är etapp 2b och ingår inte i det tänkta området för företagsetableringen.

Sölvesborgs kommun har villatomter som är klara för försäljning i Sölve, Norje, Hörvik och Sandbäck. Det finns även möjlighet att ställa sig i kö för ett helt nytt kommande område i Mjällby.

För frågor kring politiska ställningstaganden, kontakta våra förtroendevalda politiker.

Senast uppdaterad:

Skriv ut