Sölvesborgs kommun

Förtydligande om kränkningar i barnomsorgen och grundskolan

I en artikel på Blekinge läns tidnings webbplats kunde man igår onsdagen den 16 september läsa att det gjorts 207 anmälningar om kränkningar i barnomsorgen och grundskolan i Sölvesborg sedan skolstarten i augusti och fram till idag. Detta stämmer inte, utan den siffran gäller för hela vårterminen 2020.

Det stämmer heller inte att 63% av alla anmälningar om kränkning är relaterade till etnisk tillhörighet, utan det är 63% av de kränkningar som räknas som diskriminering, alltså en mer specifik kategori, vilket gör att den summan också blir betydligt mindre än vad som stått i BLT, inte 130 stycken på en månad utan totalt 7 stycken under hela förra läsåret.

Det stämmer heller inte att det nu “slås larm” till våra förtroendevalda politiker i barn- och utbildningsnämnden. Rapporteringen till nämnden har skett i enlighet med gällande rutiner, två gånger om året.

Anmälningar av kränkningar i barnomsorgen och grundskolan i Sölvesborg har ökat om man jämför höstterminen 2019 med vårterminen 2020. Man kan också se ökning från läsåret 2018/2019 till 2019/2020, då vi förbättrade rutinerna för anmälan.

Läsåret 2019/2020 registrerades 324 ärenden, som alla har utretts. Utredningarna visar om ärendet var en kränkning, trakasseri eller diskriminering och vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan också visa sig att det inte var en kränkning, trakasseri eller diskriminering och att ärendet bör läggas ned.

Vi arbetar också förebyggande och det finns en plan för respektive verksamhet inom barn och utbildningsförvaltningen.

Syftet med att anmäla och att arbeta systematiskt är att både barn och personal i våra verksamheter ska känna sig trygga i hur de ska agera när den typen av situationer uppstår.

Senast uppdaterad:

Skriv ut