Sölvesborgs kommun

Färgglädje och art deco är temat för årets sommarplanteringar

En av planteringarna på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

En av planteringarna på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

I år är temat för Sölvesborgs kommuns sommarplanteringar “färgglädje”. Vi firar också föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästares 100-års jubileum genom att låta stilen art deco sätta prägel på våra planteringar. Det märks bland annat i Arielparken och på Södergatan, där växtligheten i planteringarna skiftar i limegrönt, silver och rött.

Sveriges stadsträdgårdsmästares jubileum

Syftet med föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare (FSS) är att utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner. Inom Sölvesborgs kommuns verksamhet finns idag ingen med titeln “stadsträdgårdsmästare”, men vår parkenhet, som tillhör tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen, har motsvarande ansvar.

Inför jubileet har föreningen bland annat tagit fram en jubileumsrabatt för Sveriges kommuner att inspireras av. I denna har föreningen valt att ta med växter som förekom i trädgårdsböcker för både små trädgårdar och stora slottsparker för 100 år sedan, av sorter som går att få tag på idag och som passar för offentliga planteringar.

Art deco och färgglädje i hela Sölvesborg

Den dominerande stilen på 1920-talet var art deco, som kännetecknas av kontrastrika färger, djärva geometriska former och framhävande av det individuella, dekorativa och exklusiva. Art deco är framförallt en arkitektur-, konst- och formgivningsstil, men den går att applicera även på trädgårdsdesign.

I Sölvesborgs kommuns färgglada art deco-inspirerade sommarplanteringar kan du hitta bland annat olika dahlior, verbenor och silverek som gör att växtligheten skiftar i limegrönt, rött och silver.

Arielparken är den plats i kommunen där vi tagit mest inspiration från Sveriges stadsträdgårdsmästares jubileumsrabatt, delvis eftersom den parken är över 100 år gammal. Temat kommer igen i alla våra sommarplanteringar, men i lite olika varianter eftersom parkerna och platserna har olika karaktär.

Plantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Plantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Dåtida och nutida utmaningar för stadsträdgårdsmästaren

Park och natur har stor betydelse för människors hälsa och välmående, inte minst har parkerna visat sig särskilt betydelsefulla nu under Corona-pandemin då mycket annat tvingats stänga igen. Parkerna är ofta är platser där du utan problem kan hålla avstånd till andra människor, vilket minskar risken för att utsätta dig själv och andra för smitta.

Under mitten av 1800-talet såg man ofta parker, stadsträdgårdar, alléer och boulevarder som ett sätt att visa sin status. Det behövdes trädgårdsmästare i allmänhetens tjänst, som kunde arbeta till exempel för de positiva hälsoeffekterna av gröna miljöer i industristäderna. Alfred Medin blev Sveriges första stadsträdgårdsmästare i Stockholm år 1869 och många har därefter följt i hans fotspår. Yrkesrollen har förändrats och formats genom åren, och FSS som hade 27 medlemmar när de startade har idag över 200 stycken. Föreningen och alla tidigare kollegors livsverk är en viktig del av samhällsbyggandets historia, som de stadsträdgårdsmästare och parkchefer som är verksamma idag har fått i arv att förvalta och utveckla.

Urna på Stortorget. Foto: Sölvesborgs kommun.

Urna på Stortorget. Foto: Sölvesborgs kommun.

1800-talet och början av 1900-talet hade sina svårigheter för stadsträdgårdsmästaren, år 2020 finns andra utmaningar för de som arbetar med park och utemiljö. Till exempel hur man kan möta efterfrågan på förtätning av städer när allt fler vill bo där, men samtidigt kunna behålla så mycket parker och andra gröna ytor som möjligt. Förväntningarna på hur man ska kunna använda parkerna har också förändrats, nu ska de helst vara flexibla och ha flera funktioner året om.

Den nutida stadsträdgårdsmästaren är en tusenkonstnär som kan växter, träd, ekonomi, maskinvård och arbetsmiljöregler. Sist men inte minst behöver stadsträdgårdsmästaren vara lyhörd inför vad som kan bli nästa stora trädgårdstrend, och på ett bra sätt kunna möta och tillgodose allmänhetens behov och önskemål.

Senast uppdaterad:

Skriv ut