Sölvesborgs kommun

Gräsmattor blir blommande ängsmark för bin och fjärilar

Fjäril bland blommor.

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Foto: Pixabay.

Nu gör Sölvesborgs kommun om en del av sina gräsmattor till ängsmark för att gynna bin, fjärilar, blomflugor och andra insekter samt den biologiska mångfalden i stort. Cirka 6000 kvadratmeter mark omfattas av projektet, som sker i samarbete med Länsstyrelsen med stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning (LONA).

Här trivs bin, fjärilar och blomflugor

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Många växtarter är dessutom helt beroende av pollinerare, inte minst de som vi människor gärna äter, som till exempel äpplen och jordgubbar.

Tyvärr är särskilt bina i Sverige idag hotade, en tredjedel av landets alla 300 arter av vilda bin är antingen redan utrotningshotade eller nära att bli det. En av anledningarna är att de blommande ängarna med nektar och pollen blir allt färre.

Ängarna minskar vår negativa miljöpåverkan på flera sätt

Eftersom ängsmarken till skillnad från gräsmatta bara slås några gånger om året så kommer vi använda maskiner mer sällan, vilket innebär att utsläppen kommer att minska och det kommer att bli mindre störande buller för de som bor i närheten. Vi kommer heller inte att tillföra gödning i samma utsträckning, vilket också är positivt för miljön.

De 6000 kvadratmeter gräsmatta i Sölvesborg som kommer att göras om till ängsmark finns utspridda över hela kommunen.

Vill bidra positivt till boendemiljön och inspirera

Vi hoppas också att våra medborgare ska tycka att de blommande ängarna är ett vackert inslag i boendemiljön. När vi får fler bin, fjärilar och blomflugor till våra ängar så kommer det också att ha en positiv inverkan på pollineringen i trädgårdarna som ligger i närheten, och vi hoppas kunna inspirera de som har möjlighet till det att själva plantera växter som pollinerare tycker om i sina egna trädgårdar eller planteringar.

Marken som omfattas har inventerats för att säkerställa att förutsättningarna stämmer med projektets syfte och att rätt växtarter nu blir planterade och sådda.

Sölvesborgs kommun i samarbete med Länsstyrelsen och med stöd från LONA

Projektet knyter an till flera lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål och strategiska planer, till exempel Agenda 2030, och genomförs av Sölvesborgs kommun i samarbete med Länsstyrelsen och med stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning (LONA).

Ängsmarkerna kommer att finnas kvar på obestämd tid även efter projektperiodens slut.

Senast uppdaterad:

Skriv ut