Sölvesborgs kommun

Mer belysning för ökad trygghet och tillgänglighet i slottsparken

Byggnaderna slottet och förvaltarbostaden i Sölvesborg med omgivningar.

Slottet och förvaltarbostaden i april 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

För att öka tryggheten och tillgängligheten sätter Sölvesborgs kommun och vårt kommunala energibolag Sölvesborg energi upp cirka 40 stycken nya lampor i slottsparken.

Den nya belysningen kommer att följa gångvägen ut mot slottsudden och tillbaka genom renässansträdgården. Eftersom det kan finnas fornlämningar i området kräver det särskild hänsyn, vi har sökt och fått dispens från Länsstyrelsen för att få sätta upp lamporna, och vi har även arkeolog med oss hela tiden som övervakar arbetet.

Arbetet påbörjas den här veckan och beräknas vara klart inom cirka två veckor, om inte arkeologen hittar något särskilt intressant.

Slottsruinen ska också bli belyst, både för att vi tror att det kan bli ett vackert inslag i parken att synliggöra den kvällstid, och som en förebyggande åtgärd mot skadegörelse. Just nu letar vi efter lämplig belysning. Denna del görs tillsammans med Länsstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för byggnadsminnen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut