Sölvesborgs kommun

Fler valmöjligheter för särskilt boende

Bilden visar en äldre kvinnas händer och en käpp

Fler valmöjligheter för dig som ska bo på särskilt boende. Foto: Pixaby

 I slutet av maj öppnades det första privata särskilda boendet i kommunen. Det innebär att du med beviljat biståndsbeslut för somatisk- eller demensvård kan välja mellan kommunalt eller privat boende.

Sölvesborgs kommun beslutade 2016 att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, vilket innebär att du kan välja plats på boende i kommunal eller privat regi. Nu har det första privata särskilda boendet etablerat sig här, Frösunda Omsorg.

För dig med biståndsbeslut

Precis som vanligt ska du ansöka om särskilt boende hos biståndshandläggaren i ditt område. Blir du beviljad särskilt boende enligt socialtjänstlagen kommer du att få välja om du vill vara boende på kommunalt boende eller på det privata boendet. Det är samma krav på kommunens särskilda boenden som hos en privat aktör som etablerar sig här.

- Det ska vara goda vård- och omsorgsinsatser för dig som väljer boende, oavsett om det drivs av kommunen eller ett privat företag. Sociala insatser i form av exempelvis äldrekurator, anhörigsamordnare och aktivitetssamordnare kan kontaktas oavsett var du bor, säger Åsa Högstedt, enhetschef myndighetsenheten i Sölvesborgs kommun.

Om du väljer kommunalt boende kan du önska vilket boende men det garanteras inte att du hamnar på just det boende du önskat. Ingen privat aktör kan neka dig en plats om du önskar bo där om det finns lediga platser.

- Det går såklart bra att ändra sig och ställa sig i kö till ett annat boende om man inte trivs, säger Susanne Nyborg, biståndshandläggare i Sölvesborgs kommun.

Mer om omställningen

Omsorgsnämnden har beslutat att det ska vara samma antal boendeplatser i kommunen även när Frösunda Omsorg öppnar. Det har lett till att det sker en omställning av boendeplatser inom kommunens boenden. Det finns totalt ca 200 platser inom särskilt boende för somatisk- och demensvård i kommunen och årligen beviljas omkring 60 biståndsbeslut.

Vi har en sida där vi samlat många frågor och funderingar för dig som berörd eller anhörig.

Mer information om omställningen >>

Senast uppdaterad:

Skriv ut