Sölvesborgs kommun

Avsiktsförklaring gällande Innerhamnen upp till beslut på kommunfullmäktige i juni

Bild

Gestaltningsbild hotell i stadsdelen Innerhamnen. Foto: Solixx

Sölvesborgs kommun har för avsikt att förvärva projekt Innerhamnen från Solixx-gruppen. För att kunna gå vidare i förhandlingen beslutar kommunfullmäktige i juni om en avsiktsförklaring där kommunens avsikter presenteras.

Sedan Solixx Utvecklings AB bildades 2008 har de arbetat med att skapa förutsättningar för en ny attraktiv stadsdel, Innerhamnen, i centrala Sölvesborgs med möjligheter för bostäder, kommersiella lokaler, offentliga rum och marina. Sölvesborgs kommun har tillsammans med bolaget arbetat med att ta fram en ny detaljplan för området som vann lagakraft 2015.

Ägarna till Solixx Utvecklings AB har aldrig under processens framdrift haft avsikten att själv exploatera området och planering för att avveckla bolaget har varit aktuellt under de senaste åren. Kommunen har aktivt arbetat tillsammans med bolaget i förhandlingar med privata aktörer men ingen försäljning har gått i lås.

Under våren 2020 har förhandling skett mellan Sölvesborgs kommun och Solixx där kommunen har för avsikt att förvärva projekt Innerhamnen från Solixx-gruppen. Som ett led i detta kommer en avsiktsförklaring mellan parterna tas upp som förslag till beslut på kommunfullmäktige i juni.

- Jag ser ett förvärv av Innerhamnen från Solixx-gruppen som ett led i god ekonomisk hushållning säger Louise Erixon, kommunalråd. Enligt de analyser och beräkningar utredningen visar ser vi att detta på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten i Sölvesborgs kommun positivt.

- Vi i oppositionen ser detta som en viktig del i att skapa goda förutsättningar för att kunna utveckla Innerhamnen till att bli en ny levande och pulshöjande stadsdel. Vi har följt detta projekt i många år och nu tas ett avgörande steg för att detta ska kunna bli verklighet säger Johanna Beijer, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna.

Den detaljplan som tagits fram för Innerhamnen ska skapa möjligheter att omvandla det före detta industriområdet till ett attraktivt område med centrumkaraktär. Planförslaget avser bostäder motsvarande cirka 400 lägenheter inklusive förskola, centrumverksamhet, handel, kontor, hotell, omsorgsverksamhet och kulturändamål. Inom planområdet föreslås även plats och möjlighet för torghandel, servering, bryggor och park med plats för lek.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut