Sölvesborgs kommun

Strandskydd - vad är det som gäller?

Illustration över vilka avstånd som gäller för strandskydd gjord av Ulrika Åkerlund/Boverket

Nu i Corona tider passar många på att uppfylla sina planer på att bygga till och bygga ut sina fritidshus längs kustlinje och stränder. Tänk på att dispens från strandskyddet måste sökas vid åtgärder 100 m från strandkanten och mot land (ibland 300 m) men även 100 m ut i vattnet omfattas av strandskydd. Vid bygge/ombyggnation av brygga eller annan åtgärd i vatten krävs även kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge.

Inom strandskyddat område är det förbjudet:

  • uppföra nya byggnader,
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
  • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Källa: Boverket.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret