Sölvesborgs kommun

Krisberedskapsvecka – vinnare av krislåda

Bilden visar innehåll i en krislåda

Rusta din hemberedskap med en krislåda. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan, då vi sprider kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu under pågående pandemi.

Uppdatering 2020-05-20

Av många välinformerade tävlingsdeltagare har nu tre vinnare korats. Vinnarna blev Monica Jönsson, Linda Nordell och Frida Birgersdotter. Alla tre svarade rätt på vilken som är Sveriges beredskapskanal vid kris eller krig - Sveriges Radio P4.

Med sina 25 lokala P4-kanaler ska radion alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information om samhället drabbas av en kris eller allvarlig störning. P4 är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att förmedla information från myndigheterna.

Regeringen kräver av Sveriges Radio att de ska ha lång uthållighet vid till exempel strömavbrott, avbrott i telekommunikationerna eller andra svåra påfrestningar. Sändarsystemet är tekniskt uppbyggt för att klara av sådana ansträngningar. Sveriges Radio ska ha förmågan att verka även om Sverige befinner sig i högsta beredskap.

För att alltid kunna lyssna på radio kan det vara bra att se till att ha en radioapparat som drivs med batterier. Se i så fall till att alltid ha gott om nya batterier. Det finns även radioapparater som drivs med solceller eller med vev.

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Syftet med kampanjveckan är att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Annorlunda vecka i år

Krisberedskapsveckan ser lite annorlunda ut i år för att anpassa sig till den pågående pandemin. Av naturliga skäl är den inte lika fylld av aktiviteter och fysiska möten mellan människor som det brukar vara. Kommunens fokus under krisberedskapsveckan är att fortsätta med arbetet och kommunikation kring coronaviruset och uppmana till uthållighet. Det är fortfarande av yttersta vikt att vi fortsätter begränsa smittspridningen och följer ansvariga myndigheters råd och rekommendationer.

MSB har i år valt inriktningen och budskapet

När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst

Rusta din hemberedskap – vinn din krislåda

Människors egen hemberedskap är grunden i krisberedskapsveckan. Budskapet är att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer.

Klicka här för att läsa mer om hur du kan förbereda dig för en kris >> Länk till annan webbplats.

För att du ska kunna ta hand om dig själv och dem runt omkring dig extra väl vid en samhällskris kan du vinna din egen krislåda fylld med bra saker att ha hemma när krisen kommer.

För att vinna en av de tre krislådor som kommunen lottar ut måste du svara på frågan nedan samt ange kontaktuppgifter. Tävlingen håller på till söndag 17 maj. Vinnarna dras under vecka 21 och presenteras sedan på vår hemsida.

Vid en kris eller stor olycka är det viktigt att snabbt och enkelt hitta tydlig och pålitlig information. Du behöver den för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen men även för att fatta egna beslut om vad du ska göra.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 00.00.

Senast uppdaterad:

Skriv ut