Sölvesborgs kommun

Arvsfonden har beviljat 4,4 miljoner för att utveckla Svarta Led området

Entrén till Svarta Led foto: Jonte Göransson

Entrén till Svarta Led foto: Jonte Göransson

Den 22 april beslutade Allmänna Arvsfonden att bevilja 4.4 miljoner i projektmedel till att utveckla Svarta Led till att bli en mer tillgänglig plats för att utöva paraidrott samt att här ska erbjuda fler aktivitetsytor.

Projektet som går under namnet SVIC (SVarta Leds Idrotts Centrum) har som syfte att Sölvesborg ska bli en attraktiv kommun för personer med funktionsnedsättning kopplat till rörelse, fritid och glädje. Förhoppning är att Sölvesborg ska bli ett center i stil med ett mindre Bosön med fokus på paraidrott.

Detta känns fantastiskt roligt! Jag har inte riktigt förstått att det är verkligt än, säger Pia Olsson föreningssamordnare. Det finns mycket potential på Svarta Leds området. Tanken är att här ska skapas nya aktivitetsytor. Området ska bli tillgängligt för alla men framför allt för paraidrott.

Utöver nya aktivitetsytor kommer fokus att ligga på tillgänglighet. En av delarna i projektet är också att stötta föreningarna att samverka mer kring parasport. Föreningar i Sölvesborg och Valjeviken är två viktiga samarbetsparter i projektet.

Över tid har vi på Fritidskontoret haft många dialoger med föreningar, workshops med barn och unga samt ett "tycka till forum" på nätet. Utöver detta har vi även haft dialog med förbund på riksnivå och det finns ett stort intresse av att skapa denna typ av arena som vi vill göra. Vi är otroligt glada att kunna genomföra detta och att Allmänna Arvsfonden tror på vår idé, säger Fredrik Olsson, fritid och kulturchef.

För att samordna arbetet anställs en projektledare

Denna kommer att ansvara för att samordna projektet samt att det får en hållbarhet så att arbetet fortlöper även efter att Arvsfondens finansiering avslutas. Då tanken är att det kommer att fortsätta utvecklas men enbart i kommunal regi.

Några av målen med projektet är att under 3 år

Vi vill skapa förutsättningar för fler barn och unga men främst personer med funktionsnedsättning att få en aktivt, rolig och stimulerade fritid

  • Barn och unga, ca 2 500 tar del av området spontant.
  • Cirka 250 personer med funktionsnedsättning som tar del av området.
  • Minst 10 nya och tillgänglighetsanpassade aktivitetsytor ska göras.
  • Fler föreningar ska etablera sig i området.

Styrgrupp för projektet

Utöver projektledare kommer det finnas en styrgrupp som består av fritid och kulturchef Sölvesborg kommun, verksamhetschef Valjeviken, ordförande Fritids- och kulturnämnden, representant för Blekinge Idrottsförbund, ordförande i Valjeviken IF och föreningssamordnare Sölvesborg kommun. Det kommer även finns två referensgrupper som består av representanter från föreningslivet, barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret